Renovatie klooster van de Zusters van Barmhartigheid in Shortandy (Kazakhstan)

Project
Sinds vijftien jaar zijn de Zusters van Barmhartigheid (ook bekend onder de naam Vincentiaanse zusters) werkzaam in Kazakhstan. Zij zorgen voor ouderen en zieken en ook speciaal voor kinderen met een moeilijke thuissituatie.
ACN-20150519KAZ24909

Project in Kazakhstan
Sinds vijftien jaar zijn de Zusters van Barmhartigheid (ook bekend onder de naam Vincentiaanse zusters) werkzaam in Kazakhstan. Zij zorgen voor ouderen en zieken en ook speciaal voor kinderen met een moeilijke thuissituatie.

 

Toenemende armoede
De armoede neemt toe in het land en veel kinderen kunnen niet eens hun huiswerk thuis maken, omdat er geen elektriciteit is, of omdat de huizen tijdens de bittere winters – als de temperatuur vaak tot -40º daalt – niet worden verwarmd. De kinderen kunnen dan ‘s middags naar de zusters komen, waar zij een warme maaltijd krijgen voorgezet; daarna kunnen ze spelen en in alle rust hun huiswerk maken. Tegelijkertijd bereiden de zusters hen voor op het ontvangen van de sacramenten. Voor veel van deze kinderen is het klooster van de zusters hun echte thuis. Vaak is hun levensverhaal geen vrolijk verhaal. Een klein meisje bijvoorbeeld moest op de dag van haar Eerste Communie helemaal alleen naar de kerk komen, omdat niemand van het gezin met haar mee wilde gaan. Op hetzelfde moment dat het meisje voor de eerste keer de Heer nuttigde, was haar moeder thuis al dronken. In veel gevallen kunnen de zusters via de kinderen toegang krijgen tot de gezinnen, die ook hulp nodig hebben.

 

Herstel van het dak
Het eerste klooster van de Zusters van Barmhartigheid werd op 8 december 2000 ingewijd, op het feest van de Onbevlekte Ontvangenis. Het lig tin de stad Shortandy, in het aartsbisdom Astana. Toen het klooster werd gebouwd, waren de beschikbare bouwmaterialen van slechte kwaliteit, wat destijds een probleem was in Kazakhstan in het algemeen. Gezien de extreme klimaatomstandigheden – extreme hitte in de zomer en bittere kou in de winter – moet daarom het dak nu hoognodig worden hersteld.

 

Wij bidden voor u
"Wij zouden heel dankbaar zijn voor uw hulp, en wij bidden voor al uw weldoeners!" schrijft Zuster Grazyna. Wij hebben hun 4000 euro beloofd.

 

Projectcode: 351-05-19

 

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/