Renovatie klooster van de schoolzusters van Christus Koning

Project
In het klooster van de schoolzusters van Christus Koning in Klostar Ivanic in Centraal Kroatië leven 44 zusters. Tijdens de laatste oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995, vonden hier ook kloosterzusters onderdak die daar uit hun kloosters verdreven...

In het klooster van de schoolzusters van Christus Koning in Klostar Ivanic in Centraal Kroatië leven 44 zusters. Tijdens de laatste oorlog in Bosnië tussen 1992 en 1995, vonden hier ook kloosterzusters onderdak die daar uit hun kloosters verdreven waren.

De kloostergemeenschap telt momenteel vier novicen en twee postulanten, wat betekent dat nog steeds jonge vrouwen door het kloosterleven van de schoolzusters worden aangetrokken. Maar er zijn ook problemen, want meer dan 30 van de zusters zijn ziek en oud en moeten worden verpleegd. Het kloostergebouw is daarvoor eigenlijk niet geschikt.

Zo is er bijvoorbeeld op de eerste verdieping voor de oude en zieke zusters maar één enkel bad. Bovendien is er niet genoeg plaats om de zieken te verzorgen, en moeten er meer kamers worden ingericht. Daarvoor moeten elektrische leidingen worden aangelegd, moet er isolatie worden aangebracht en moeten deuren en ramen worden geplaatst. Een groot probleem is ook de vochtigheid in de kelder, die zich steeds weer opnieuw over de muren uitbreidt. Het gevolg is extreem hoge verwarmingskosten, die de zusters niet kunnen opbrengen, want alleen al de medicijnen en de visites van de artsen kosten veel geld. Als de kelder vochtvrij kon worden gemaakt, zou dat probleem kunnen worden opgelost.

De zusters hebben ons om steun gevraagd, waarmee zij de noodzakelijke renovatiewerkzaamheden kunnen laten uitvoeren. Wij hebben 25.000 euro beloofd.

Projectcode: 441-05-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.