Renovatie klooster Karmelietessen in Jordhigi (India)

Project
Het karmelietessenklooster in het bisdom Jalpaiguri in West-Bengalen werd gesticht in 1977. De toenmalige bisschop koesterde de hoop dat de zusters het geloofsleven in het diocees zouden ondersteunen met hun gebed. Tegenwoordig leven er ongeveer 5,4 miljo
20120305india003

Het karmelietessenklooster in het bisdom Jalpaiguri in West-Bengalen werd gesticht in 1977. De toenmalige bisschop koesterde de hoop dat de zusters het geloofsleven in het diocees zouden ondersteunen met hun gebed. Tegenwoordig leven er ongeveer 5,4 miljoen mensen in het bisdom, waarvan er maar 131.000 katholiek zijn, oftewel 2,4% van de bevolking. Het karmelietessenklooster in Jordhigi heeft een belangrijke rol gespeeld in het leven van het bisdom en speelt die nog altijd.

Momenteel leven er 14 zusters in het klooster die hun eeuwige geloften hebben afgelegd, een zuster die haar tijdelijke geloften heeft afgelegd en een postulant. Zij brengen zeven uur per dag in gebed door en zij voorzien in hun eigen onderhoud met het maken van kaarsen en hosties en met het vervaardigen en versieren van liturgische gewaden. Het klooster bezit ook een stuk land waarop zij gewassen verbouwen.

Het klooster wordt ook gebruikt als spiritueel centrum voor geestelijke retraites voor priesters, religieuzen en gewone leken die soms om advies komen vragen en geestelijke leiding. Velen van hen hebben zo hun roeping tot het priesterschap of religieuze leven ontdekt.

De karmelietessen krijgen echter steeds meer problemen met het gebouw waarin zij leven. Het dak van asbest is een gevaar voor de gezondheid, de pleisterlaag op de muren raakt steeds meer aangetast door de zware moessonregens, en in de kapel van het klooster druppelt het water naar beneden. De elektriciteitsleiding is in slechte staat en de cellen van de zusters en de logeerkamers raken steeds meer onderkomen. Bij dit alles komt dat de muur die het kloostercomplex omsluit, begint te vervallen en in te storten. Het gevolg daarvan is dat er wordt ingebroken en dat de oogst van het land wordt gestolen. Daarmee lijden de zusters een groot verlies, want zij kunnen maar net leven van wat ze verbouwen. Het behoeft geen uitleg dat deze indringers ook een gevaar vormen voor de zusters zelf. Daarom hebben de zusters zich nu tot "Kerk in Nood" gewend met het verzoek hen te steunen bij de renovatie van het klooster. Wij hebben hun 25.000 euro beloofd.

Projectcode: 317-07-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.