Renovatie kerk van de Dochters van Liefde in Mollas-Elbasan (Albanië)

Project
Toen Paus Johannes Paulus II in 1993 naar Albanië reisde, zei hij hun moed te vatten voor het heden en de toekomst: "Vandaag is het de dag van de opstanding van het Leven!", riep hij hun toe. En,"Wees niet bang!". Hij verheugde zich...

Toen Paus Johannes Paulus II in 1993 naar Albanië reisde, zei hij hun moed te vatten voor het heden en de toekomst: "Vandaag is het de dag van de opstanding van het Leven!", riep hij hun toe. En,"Wees niet bang!". Hij verheugde zich erover dat veel mensen niet alleen de "smaak van de vrijheid" te pakken hadden gekregen, maar ook "vreugde in het gebed" gevonden hadden. Dit was eigenlijk een wonder want tijdens het communistische regime was in Albanië elke godsdienstoefening verboden, en werden vele gelovigen van alle geloofsgemeenschappen op afschuwelijke wijze gedood. Tegenwoordig is naar schatting 60% van de bevolking moslim, 20% behoort tot de Orthodoxe Kerk en de katholieken vormen met ongeveer 10% een kleine minderheid.

De rest van de bevolking heeft geen godsdienst of behoort tot andere religieuze groeperingen. Natuurlijk betekenen deze cijfers niet dat al deze mensen ook gelovig zijn – het zijn veeleer schattingen die berusten op het lidmaatschap van een geloofsgemeenschap van de voorvaderen. Toch bloeit het geloof in Albanië licht op, en de "vreugde van het gebed", waarover Johannes Paulus II sprak, is op veel plaatsen merkbaar.

Zo bijvoorbeeld in het Zuid-Albanische Mollas.

Sinds 1992 wijden de Dochters van Liefde zich vooral aan het werk met de jeugd. Sinds zij daar zijn is de katholieke gemeenschap steeds krachtiger gegroeid. Veel mensen gaan naar de kerkdiensten en naar de catechese. In Lumas, niet ver daar vandaan, hebben zij een centrum voor mensen van alle leeftijden opgericht, met een crèche, een basisschool, een senioren- en een jongerensociëteit. Kortgeleden werd het centrum met een "prachtig feest" ingewijd, melden de zusters aan "Kerk in Nood" in een brief. Er waren mensen van alle leeftijden om deze grote dag te vieren..

De kerk van Mollas werd in 2002 ingewijd. Men ziet daar altijd jonge mensen in de kerkdiensten. Dit jaar werden drie jongeren gedoopt. Maar het gebouw werd door heftige regenval beschadigd. Zelfs de burgemeester die helemaal geen christen is, zet zich ervoor in dat de kerk kan worden gerenoveerd. Tijdens het inwijdingsfeest van het centrum van de zusters in Lumas zei hij tegen de bisschop: "De mensen willen deze kerk!" en hij deed een goed woordje voor de renovatie. En er is nog meer goeds te melden: De dorpsfotograaf en zijn hele gezin zijn geïnteresseerd in de catechese van de zusters maar hij kon lang niet komen, omdat de lessen ‘s middags werden gegeven. Nu bieden de zusters ook catechesecursussen voor gezinnen bij hen thuis aan.

De mensen in deze regio zijn heel arm. De meesten proberen de touwtjes aan elkaar te knopen met de karige inkomsten van de landbouw. Sommigen houden geiten of schapen, maar weinigen kunnen zich een koe veroorloven. Zij kunnen de renovatie van de kerk niet uit eigen zak betalen. Daarom hebben de zusters zich tot ons gewend. Opdat wij hen zullen helpen. Wij hebben hun 20.00 euro toegezegd.

Projectcode: 432-01-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.