Renovatie huis voor de ‘ Dienaressen van het Onbevlekt Hart van Maria ‘

Project
De parochie van de H. Familie in Santiago de Cuba is een ontmoetingspunt voor de talloze bewoners van de buitenwijken. Santiago, de tweede stad van Cuba, heeft 500.000 inwoners. Zij wordt gezien als een culturele smeltkroes want daar ontmoeten de Caraïbis
20111207Cuba001

De parochie van de H. Familie in Santiago de Cuba is een ontmoetingspunt voor de talloze bewoners van de buitenwijken. Santiago, de tweede stad van Cuba, heeft 500.000 inwoners. Zij wordt gezien als een culturele smeltkroes want daar ontmoeten de Caraïbische en Afrikaanse tradities elkaar. Van de stad Santiago wordt gezegd dat zij de geboorteplaats is van de "Cubaanse klank", een typisch Cubaanse muziekstijl, en ook van het Cubaanse carnaval.

Drie zusters van de orde van de ‘ Dienaressen van het Onbevlekt Hart van Maria ‘ (Siervas del Corazon Inmaculado de Maria) maken deel uit van het pastorale team van de parochie van de H. Familie. Hun charisma is ‘ het opzetten van een school van de liefde van God ‘, en dat doen zij via talloze pastorale en humanitaire initiatieven. Vóór de revolutie beheerden zij scholen, maar daarna hebben zij hun activiteiten beperkt tot het pastoraat in de parochie.

Tegenwoordig zijn Moederoverste Maria del Carmen Balmaseda en de Zusters Jeanine Paquin en Colette Rodrigue actief in verschillende parochies. Zij leiden er de catechese, dragen zorg voor de gezinnen, begeleiden jonge stellen en leiden een gebedsgroep. Ook bezoeken zij zieken en coördineren zij de bezoekendiensten in een ziekenhuis. Eens per week helpen zij bij de opvang van de pelgrims van het heiligdom van El Cobre. De H. Maagd van El Cobre wordt vereerd als patrones van Cuba. In 2012 wordt de 400e verjaardag gevierd van de ontdekking van het miraculeuze beeld van de H. Maagd in de baai van Nipe, in het noordoosten van het land.

De ‘ Dienaressen van het Onbevlekt hart van Maria ‘ werken sinds 1950 in Cuba en sinds 1979 zijn zij in de parochie van de H. Familie. Gedurende enige tijd hebben ze in de pastorie kunnen wonen. Maar in augustus 2010 hebben ze dat huis moeten afstaan aan de paters Jezuïeten, die enige tijd eerder de taak van het pastoraat in de parochie weer over hadden genomen. Dankzij een aantal gulle giften hebben de drie zusters, die lange tijd geen eigen woning hadden, een verlaten huis in de omgeving kunnen bemachtigen. Een alternatief was er niet.

Het oude gebouw heeft dringend behoefte aan renovatie. Er zijn weliswaar nieuwe elektrische kabels gelegd en kleine reparaties aangebracht, maar overal bengelen stukken aan de houten verlaagde plafonds die naar beneden zouden kunnen vallen. Water dringt van buitenaf door de met hout, stenen en cement gefabriceerde muren naar binnen; zelfs het dak is niet waterdicht. Eigenlijk zou het huis moeten worden afgebroken en er zou een nieuw voor in de plaats moeten worden gebouwd. Maar deze oplossing kan niet worden gerealiseerd wegens de bureaucratie en het voortdurende gebrek aan bouwmaterialen. Daarom zal het huis worden gerenoveerd. De financiële kosten bedragen 24.000 euro. De internationale katholieke hulporganisatie ‘ Kerk in Nood ‘ ondersteunt het project met 20.000 euro.

Projectcode: 216-05-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.