Renovatie huis van de zusters van de Heilige Maagd in Tabaka (Kenia)

Project
De zusters van de Heilige Maagd, een in 1610 in Cremona in Italië gestichte congregatie, zijn al 50 jaar in Kenia werkzaam. Zij geven onderwijs aan scholen, werken in weeshuizen, kleuterscholen en ziekenhuizen, zijn werkzaam in de verloskunde, helpen bij
ACN-20130916kenya00885

De zusters van de Heilige Maagd, een in 1610 in Cremona in Italië gestichte congregatie, zijn al 50 jaar in Kenia werkzaam. Zij geven onderwijs aan scholen, werken in weeshuizen, kleuterscholen en ziekenhuizen, zijn werkzaam in de verloskunde, helpen bij de zielzorg in parochies en verkondigen de Blijde Boodschap ook via de massa media.

De eerste vestiging die zij in Kenia hebben gesticht is de parochie Tabaka in het bisdom Lisii in het Zuidwesten van het land. De parochie ligt in een afgelegen en verwaarloosd gebied. Het werk is hier zwaar: de wegen zijn deels onbegaanbaar en zitten vol gaten, en de bevolking leeft in grote armoede. De inflatie in Kenia leidt tot nog grotere armoede onder de mensen. De zusters hebben veel werk te verzetten.
Het huis waarin zij al 48 jaar leven en dat ook dient als tehuis voor de opleiding voor keniaanse roepingen, werd steeds bouwvalliger. Het dak en de plafonds lieten water door, de muren hadden schuren. De badkamer en de kamer waar de gasten werden ontvangen waren in een zeer slechte toestand. De zusters, die de kosten die door de economische situatie in het land steeds maar blijven stijgen, toch al nauwelijks kunnen betalen, hebben ons daarom verzocht om steun voor de dringend noodzakelijk renovatie.
Onze weldoeners hebben het vertrouwen van de zusters niet beschaamd en hebben met 15.500 euro geholpen, zodat het huis kon worden gerenoveerd. Moeder Giovanna Moraa, de regionale overste, schrijft: "God moge u zegenen voor uw vrijgevigheid! Wij verzekeren u van onze diepe dankbaarheid en onze gebeden!"
Projectcode: 130-05-19
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.