Renovatie huis van de "Dochters van Liefde" in Rreshen (Albanië)

Project
Rreshen is een stadje in Noord-Albanië. Sinds de val van het communisme zijn de meeste fabrieken en mijnen gesloten en zijn veel mensen werkloos. Sommige mensen verlaten het stadje en vertrekken naar de grote stadcentra of naar het buitenland,...
20120814albania_007

Rreshen is een stadje in Noord-Albanië. Sinds de val van het communisme zijn de meeste fabrieken en mijnen gesloten en zijn veel mensen werkloos. Sommige mensen verlaten het stadje en vertrekken naar de grote stadcentra of naar het buitenland, maar tegelijkertijd trekken er juist ook mensen naar Rreshen vanuit de kleine bergdorpen waar ze geboren zijn, omdat zij daar geen toekomst zien voor zichzelf en hun gezinnen.

Sinds 1998 zijn er vier zusters van de H. Vincentius a Paulo (ook bekend als de "Dochters van liefde") werkzaam in Rreshen. Zij drijven een gaarkeuken en hebben een kleine ambulance, waar hulpbehoevenden kosteloze medisch advies en medicijnen kunnen krijgen. Daarnaast zorgen zij voor kinderen en jongeren en hebben catecheseonderricht voor vrouwen in het leven geroepen. Want enerzijds zijn er in Albanië veel mensen die meer over God zouden willen horen, en aan de andere kant leren de zusters de vrouwelijke deelnemers dat iedere mens er toe geroepen is armen, zieken en eenzamen te helpen.

Nu hebben de zusters echter zelf een probleem. Het huis waarin zij leven werd pas in 1998 gebouwd, maar de bouwwerkzaamheden zijn slecht uitgevoerd en er werd minderwaardig materiaal gebruikt, zodat nu water binnengedrongen is. De muren hebben scheuren, een deel van het plafond is al ingestort, de dakstoel en het dak zijn beschadigd; omdat er geen isolatie is aangebracht, blijven de muren vochtig en worden de elektrische leidingen mee in het ongeluk gestort. Er is een omvangrijke renovatie nodig om het gebouw bewoonbaar te houden. De zusters hebben zich tot "Kerk in Nood" gewend, en wij hebben hun 25.000 euro beloofd.

Projectcode: 432-05-19

Dit project is een voorbeeld van wat "Kerk in Nood" doet. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project worden besteed om het pastorale werk van "Kerk in Nood" mogelijk te maken.