Renovatie Grieks-katholieke St.-Basilios kathedraal in Boekarest (Roemenië)

Project
Toen Paus Johannes Paulus II in mei 1999, tien jaar na de ineenstorting van het communisme, naar Roemenië reisde, herinnerde hij aan de vele bisschoppen en priesters, vrouwelijke en mannelijke religieuzen en leken die onder vervolging hadden geleden en va
ACN-20140310rumenie05920


Toen Paus Johannes Paulus II in mei 1999, tien jaar na de ineenstorting van het communisme, naar Roemenië reisde, herinnerde hij aan de vele bisschoppen en priesters, vrouwelijke en mannelijke religieuzen en leken die onder vervolging hadden geleden en van wie velen met hun bloed hebben moeten getuigen van hun geloof. Tegelijkertijd riep hij vooral de jeugd op mee te werken aan een betere toekomst. In zijn toespraak op het vliegveld in Boekarest zei hij: "Jullie vaderland heeft in deze eeuw, die nu op zijn einde loopt, de verschrikkingen ervaren van harde totalitaire systemen en in het lijden heeft zij het lot van vele andere Europese landen gedeeld. […] Goddank is na de harde winter van de communistische heerschappij de lente van de hoop aangebroken."

Een nieuw begin
Tijdens zijn apostolische reis naar Roemenië heeft hij de H. Mis ook in de Byzantijnse ritus gelezen. Want een deel van de Roemeense katholieken behoort tot de Grieks-katholieke Kerk, die net als de Rooms-katholieke Kerk onder de Paus valt, maar haar liturgie viert volgens de Byzantijnse ritus. Haar bisschoppen, priesters en gelovigen werden tijdens het communisme zeer zwaar vervolgd. Na de politieke ommekeer moest de Kerk helemaal van voren af aan beginnen.

Maar net 90 % van de Roemeens bevolking behoort tot de Roemeens-orthodoxe Kerk, ongeveer 6% is katholiek en 200.000 zijn daarvan Grieks-katholiek (de cijfers schommelen nogal). De Grieks-katholieke Kerk heeft in Roemenië thans zes eparchieën (=bisdommen). Het voormalige vicariaat van Boekarest werd pas eind mei 2014 tot eparchie verheven en onder de bescherming van de Heilige Basilios de Grote gesteld.

Parochiekerk en kathedraal

De parochiekerk van Boedapest, die nu als kathedraal functioneert, is ook aan deze grote heilige van de jonge kerk gewijd. Zij werd in 1918 gebouwd en heeft veel beschadigingen opgelopen. Pas in 2007 hebben de autoriteiten meegedeeld dat toestemming was gegeven voor de renovatie. Een deel van de kosten kon de Grieks-katholieke Kerk uit eigen zak betalen, maar in 2012 werd Kerk in Nood voor de eerste keer om steun verzocht. Destijds hebben onze weldoeners met 15.000 euro geholpen. Voor de slotfase van de renovatie is ons nogmaals om steun verzocht. Nu gaat het om de isolatie van de vloer en de verwarmingsinstallatie. Wij hebben 5.000 euro beloofd.

Projectcode: 423-01-19

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.