Religieus extremisme en nationalisme in het Heilige Land

vrijdag, 03 juni 2016
Nieuws
Veel Christenen in Israël zijn opgeschrikt. Ze voelen zich door joodse extremisten in woord en daad bedreigd. De brandaanslag op het Benedictijnenklooster van Tabgha die joodse extremisten in juni van het afgelopen jaar pleegden, haalde de voorpagina.
ACN-20140415-07402v2

De Israëlische Christenen worden in woord en daad steeds weer het doel van joodse extremisten.

Antichristelijke leuzen

Veel Christenen in Israël zijn opgeschrikt. Ze voelen zich door joodse extremisten in woord en daad bedreigd. De brandaanslag op het Benedictijnenklooster van Tabgha die joodse extremisten in juni van het afgelopen jaar pleegden, haalde de voorpagina. "Wat volgt er nu?”, vroeg hulpbisschop Shomali van het Latijnse Patriarchaat in gesprek met Kerk in Nood daarna bezorgd. Dit jaar volgden er nog meer inbreuken. Bijvoorbeeld antichristelijke leuzen op de Dormitiusabdij in Jeruzalem. “Dood aan de Christenen”, heette het daar. Voor krantenkoppen zorgt altijd weer de extremistische Rabbijn Bentzion Gopstein. Hij staat aan het hoofd van de organisatie Lehava, die zich strikt tegen een vermenging van joden en niet-joden in Israël richt. Zo demonstreerden aanhangers in 2014 luidkeels tegen een huwelijk tussen een joodse vrouw en een islamitische man. En ook de Christenen van Israël zijn in het vizier van de extremisten.

Kerken plat branden

Gopstein riep de Israëlische regering in augustus van het afgelopen jaar openlijk ertoe op, alle kerken in Israël plat te branden. Dat zou de plicht van een Joodse Staat zijn. Met Kerst demonstreerden aanhangers van Gopstein tegen een christelijke kerstviering in Jeruzalem, waar ook joden aan deelnamen. In een op internet gepubliceerde oproep riep Gopstein de overheid op, alle christelijke Kerstvieringen te verbieden. Christenen streven er immers naar, nu en in het verleden, joden te bekeren en moesten daarom gedeporteerd worden. “Laten we de vampiers eruit gooien, voordat ze opnieuw ons bloed opzuigen”, aldus Gopstein. De christelijke Kerk zou ook vandaag nog zoals in de geschiedenis de grootste vijand van het Jodendom zijn. “Als ze de joden niet kunnen doden, dan kunnen ze ze toch proberen te bekeren” meent Gopstein met het oog op de Christenen.

Godstein

De Katholieke Kerk in het Heilige Land had na zijn oproep tot het vernielen van kerken aangifte gedaan tegen Gopstein wegens volksopruiing. In een stellingname zeiden de katholieke bisschoppen, dat de katholieke gemeenschap in het Heilige Land bang is en zich bedreigd voelt. En toen Gopstein de Christenen met Kerstmis als bloedzuigers betitelde, zagen de bisschoppen de openbare vrede in Israël in gevaar. “De terugkerende intimidaties en provocaties zorgen voor een echte bedreiging voor het vredelievende samenleven in het land”, verklaarden ze. ”Het is noodzakelijk, dat definitief te veroordelen en in het belang van alle burgers de nodige middelen ertegen te gebruiken.” 

David Neuhaus

Onlangs werd de rabbi door de politie verhoord. Hem dreigt een proces. Gopstein was in het verleden al vaker opgepakt en verhoord. Echter tot nu toe was het niet tot een aanklacht of veroordeling gekomen.
Pater David Neuhaus gelooft evenwel niet, dat uitlatingen zoals die van Gopstein het hoofdprobleem van de Christenen in Israël zijn. De jezuïet leidt in opdracht van het Latijns-Patriarchaat de pastorale zorg van de Hebreeuws sprekende katholieken van Israël. Als zoon van joodse ouders in Zuid-Afrika geboren, emigreerde hij naar Israël en bekeerde zich hier tot het Katholicisme. Hij is overtuigd: "Gopsteins retoriek is niet datgene, wat de grootste schade onder de Palestijns-christelijke staatsburgers van Israël aanricht.”

Discriminatie

"Ik denk, dat de meeste christelijke en islamitische Palestijnen het hun volkomen duidelijk is, dat ze niet gelijkwaardig behandeld worden, dat er discriminatie is in een staat, die zich als joods definieert”, aldus Neuhaus. “Deze discriminatie is structureel. Het meest kan het in de infrastructuur van het Arabische domein waargenomen worden – op het gebied van scholing, gezondheid, werk, sociale hulp etc.” 

Joods establishment

Ook al zou het bij Gopstein en andere extremisten om kleine aantallen gaan, toch heeft Gopstein zijn aanhangers, schat Neuhaus in. “Er zijn zeker veel Israëliers, die zijn inzichten delen. Maar weinigen zouden zich met een dergelijke totale verachting voor de andere religieuzen uitdrukken.” Pater Neuhaus denkt, dat het joodse establishment niet genoeg doet, om iets tegen Rabbi Gopsteins inzichten in te brengen. “Ik geloof weliswaar, dat velen zijn vulgariteit afstotend vinden. Wat we echter kunnen gebruiken is een opvoedingscampagne onder Orthodoxe Joden, die respect van alle andere religies of naties onderwijst.”

Uitverkoren volk

De bijbelwetenschapper Neuhaus is echter overtuigd, dat religieus extremisme en verachting van andere religieuzen feitelijk zijn grondslag in de drie religieuze tradities van het Nabije-Oosten heeft. “Heilige Schriften schijnen het idee van een uitverkoren volk te bevorderen, dat het een instrument van Gods heerschappij is, terwijl fouten bestreden moeten worden – en desnoods met geweld. Ik ben er niet zeker van, of daaraan iets specifieks joods is. Duidelijk is echter, dat religieus extremisme, als het zich met een nationalistische ideologie verbindt, een extreem giftige cocktail wordt.” Diegene die door dit gif bedreigd worden, is Neuhaus van overtuigd, moeten samenkomen, om dit idee samen te bestrijden, indien ze alternatieve interpretaties van diezelfde schriften klaar hebben. “Men moet elkaar helpen, strategieën te ontwikkelen, waardoor religieus extremisme aan de wortel uitgerukt kan worden.

Meerderheid

Veel joden, aldus Neuhaus, herinneren zich de wonden, die hun gemeenschap in de loop van de geschiedenis toegediend zijn, toen ze een kleine minderheid waren. “En deze wonden waren dieper en dodelijker in die landen, waar Christenen in de meerderheid waren dan daar waar moslims in de meerderheid waren.” Tot Neuhaus’ verdriet zouden te weinig joden het feit serieus nemen, dat nu in Israël de joden de dominerende meerderheid zijn. “De verachting, die ze voor de zogenaamde niet-joden voelen, zou dergelijke desastreuze gevolgen kunnen hebben.”

Tekst: Oliver Maksan
Vertaling: N. Richtering Blenken
Foto’s: Latin Patriarchate of Jerusalem; Aid to the Church in Need; Ilona Budzbon; Dormition Abbey Jerusalem