“Rebellen willen opnieuw naar hoofdstad marcheren”

vrijdag, 27 november 2015
Persoonlijk verhaal
“Armoede bestrijden en de diepe wonden in het hart van de bevolking helen. Dat zijn de twee voornaamste uitdagingen die de Kerk in de Centraal Afrikaanse Republiek vandaag de dag moet aangaan”, vertelt monseigneur Cyr-Nestor Yapaupa, bisschop van Alindao, aan Kerk in Nood.

De bisschop beschrijft de moeilijkheden die zijn bisdom de afgelopen twee jaar beleefde. “De Séléka – islamistische milities – zijn in ons gebied met de opstand begonnen. Het jaar 2013 was voor ons een verschrikkelijk jaar. In de eerste maanden richtten de rebellen zich op de structuren van de Kerk. Zij plunderden systematisch de pastorieën, medische centra en gebouwen van Caritas. Alle voertuigen die tot het bisdom behoorden, inclusief de mobiele kliniek die medische hulp verleende aan de inwoners van de dorpen, zijn gestolen. De christelijke gemeenschap heeft veel geleden, omdat veel priesters gedwongen werden om hun parochies te verlaten: de rebellen hadden hen van alles beroofd. Ze hadden niets meer om van te leven.” 

Oprichten
Het bisdom slaagde er echter in zich weer op te richten, mede met de steun van Kerk in Nood, dat 40.000 euro doneerde voor noodherstel. “Zo hebben we tenminste weer deuren voor de parochies kunnen maken. Ook de gelovigen zelf hebben zich erg ingespannen voor hun priesters. Ze hebben zichzelf het kleine beetje dat ze hadden ontnomen om matrassen te kopen voor in de pastorieën.”

In 2014 werd de situatie iets beter. De komst van de internationale strijdkrachten heeft veel rebellen ertoe aangezet om de hoofdstad Bangui te verlaten. Maar in het bisdom van Alindao zijn de Séléka tot de dag van vandaag gebleven. “Hun aanwezigheid is momenteel beperkt tot een aantal gebieden. Maar helaas hebben diverse rebellengroepen zich verenigd. Zij beweren dat ze opnieuw naar de hoofdstad willen marcheren. Ze hebben veel wapens in bezit en zijn dus nog extreem gevaarlijk”.

Wonden genezen
De aanwezigheid van de Séléka milities ontmoedigt veel Christenen die het bisdom in 2013 hebben verlaten om terug te keren naar hun huizen. “We hebben slechts 3 artsen op meer dan 273.000 inwoners en ook de leraren zijn bang om terug te keren”, legt monseigneur Yapaupa uit. Ondanks grote moeilijkheden blijft de kerk de bevolking ondersteunen. De zeven katholieke scholen van Alindao zijn de enige die open zijn gebleven in deze bijna drie jaar van crisis. De bisschop probeert ook de mobiele kliniek te herstellen die medische hulp kan bieden in de dorpen. “In de toekomst willen we ook een hulpcentrum creëren waar de mensen hun verhaal kunnen vertellen. Naast de armoede is een van onze grootste uitdagingen het helen van de ernstige wonden die de dramatische gebeurtenissen hebben toegebracht. Velen hebben hun geliefden verloren en er is nog veel tijd nodig om deze wonden te genezen.”

Pausbezoek
Intussen wacht de lokale Kerk en het volk van Centraal-Afrika met spanning op het bezoek van paus Franciscus. “De paus zal proberen om ons vrede te brengen en het land te verenigen. En in die zin is het essentieel dat hij besloten heeft om de moslimgemeenschap en de protestantse gemeenschap te bezoeken, die beide ook uitgenodigd zullen worden voor onze vieringen.”