Rapport Persecuted and Forgotten "schokkend"

dinsdag, 13 oktober 2015
Nieuws
Het Christendom lijkt te verdwijnen uit belangrijke delen van het Midden-Oosten. Dat blijkt uit een nieuw rapport waarin Kerk in Nood de wereldwijde vervolging van christenen belicht.
ACN-20140322-06363

Het rapport ‘Persecuted and Forgotten? 2015’ brengt het lot en lijden onder aandacht van christenen die tussen 2013-2015 om hun geloof zijn onderdrukt. Een conclusie is dat als de uittocht van gelovigen uit Irak op het huidige niveau voortzet, alle christenen binnen vijf jaar zijn verdwenen. Een nog grotere uitputtingsslag wordt opgemerkt in Syrië. Daar is het aantal gelovigen sinds het begin van de oorlog gedaald van 1,25 miljoen naar 500.000. Het rapport beschrijft een “religieus gemotiveerd etnische zuivering” van christenen door islamistische terreurgroepen, vooral in Irak en Syrië, maar ook in delen van Afrika.

Waardering paus Franciscus
Paus Franciscus schreef een steunverklaring voor het rapport van Kerk in Nood. Kardinaal Pietro Parolin, staatssecretaris van het Vaticaan, verklaarde: “Zijne Heiligheid waardeert ten zeerste de inspanningen van alle betrokkenen bij het opstellen van dit rapport en bij het belichten van het lot en het lijden van christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. [De paus] bidt dat mensen in gezaghebbende posities hierdoor ijverig streven naar het uitroeien van religieuze discriminatie en vervolging in hun eigen land, maar ook naar het bevorderen van effectievere vormen van internationale samenwerking om deze strafbare feiten tegen de menselijke waardigheid en godsdienstvrijheid te overwinnen.”

Zicht op vervolging
Het onderzoek concentreert zich op het Midden-Oosten en op landen als China, Egypte, Eritrea, Nigeria, Noord-Korea, Pakistan, Soedan en Vietnam. Het uiteindelijke rapport, dat is gebaseerd op ooggetuigenverslagen en getuigenissen, concludeert dat sinds 2013 de situatie voor christenen is verslechterd in 15 van de 19 onderzochte kernlanden. In 10 landen – meer dan de helft – is de vervolging gerangschikt als "extreem." Dit tegenover vier landen in de laatste editie van het rapport Persecuted and Forgotten?, dat de periode 2011-2013 bestreek.

Het rapport ziet islamisme als de grootste bedreiging, maar wijst ook op toenemende problemen die worden veroorzaakt door andere extremistische religieuze groeperingen – militante vormen van het hindoeïsme, jodendom en het boeddhisme – wiens aanvallen in aantal en hevigheid toenemen. Totalitaire regimes zetten de Kerk in toenemende mate onder druk, waarbij vooral christenen in China, Eritrea en Vietnam ernstig bedreigd worden. Het rapport merkt op dat veel christenen niet zozeer worden vervolgd vanwege hun geloof, maar eerder vanwege hun vermeende banden met het Westen en de associatie van geloof met kolonialisme.

“Een schokkende lezing”
Hoofdredacteur John Pontifex beschrijft het rapport als "een schokkende lezing voor schokkende tijden. Een culturele genocide van christenen wist de aanwezigheid van gelovigen uit in grote delen van het Midden-Oosten, de bakermat van de Kerk. Maar het rapport legt niet de volledige schuld voor vervolging van christenen bij extremistische islam. Persecuted and Forgotten toont aan dat veel problemen voortkomen uit niet-islamitische extremistische – nationalistische – geloofsgroepen en historisch communistische totalitaire regimes.” Het rapport stelt dat het verdwijnen van christenen uit het Midden-Oosten en elders een klap betekent voor de relaties binnen hun gemeenschappen, omdat christenen vaak als bruggenbouwers fungeren in hun in toenemende mate gefragmenteerde samenlevingen.

Dringende behoeften
In het voorwoord van het rapport schrijft aartsbisschop Jeanbart: “We worden geconfronteerd met een van de belangrijkste uitdagingen van onze tweeduizend jaar oude geschiedenis. Ondanks onze problemen in het Midden-Oosten, doen we er alles aan om mensen te helpen die het aan voedsel, kleding of andere benodigdheden ontbreken.” Voor Kerk in Nood heeft de noodhulp en pastorale zorg aan ontheemden en vluchtelingen in het Midden-Oosten hoge prioriteit. Aartsbisschop Jeanbart stelt in zijn voorwoord dan ook : “Door Gods genade, en met de niet aflatende hulp van organisaties als Kerk in Nood, zijn we in staat om te reageren op de dringende behoeften van onze mensen.”

Download hieronder de (Engelse) samenvatting of het volledige rapport.