Ramen en deuren voor de parochiekerk in Cardak

Project
De parochiekerk van Cardak, in het aartsbisdom Sarajevo, werd tijdens de Balkanoorlog verwoest. Veel katholieken die tijdens de oorlog waren weggevlucht, zijn inmiddels weer teruggekeerd - 12 jaar na het einde van de oorlog. Er is begonnen met de heropbouDe parochiekerk van Cardak, in het aartsbisdom Sarajevo, werd tijdens de Balkanoorlog verwoest. Veel katholieken die tijdens de oorlog waren weggevlucht, zijn inmiddels weer teruggekeerd – 12 jaar na het einde van de oorlog. Er is begonnen met de heropbouw van de parochiekerk, maar ramen en deuren ontbreken nog steeds.

Ramen en deuren
De wederopbouw van de kerk heeft veel tijd en geld in beslag genomen. Het einde van de bouw komt in zicht, maar de bevolking heeft geen financiële middelen om alle kosten zelf te dragen. Zo is er bijvoorbeeld geen geld meer om ramen en deuren te bekostigen.

De parochiepriester, Miroslav Cavar, vraagt Kerk in Nood om hulp. Dat doet hij met goedkeuring van zijn bisschop, kardinaal Vinko Puljic, de aartsbisschop van Sarajevo. Kerk in Nood heeft € 15.000,- toegezegd. Draagt u ook een steentje bij?