Publicatie van boeken met dagelijkse Bijbellezingen in Urdu (Pakistan)

Project
"Bijbel-Zusters" noemen veel christenen in Pakistan de Pauluszusters, en de zusters zijn trots op die naam! Zij drijven niet alleen boekhandels, maar gaan ook de parochies in de dorpen en de katholieke scholen af om daar de Bijbels en godsdienstige boeken
ACN-20150203pakistan19481


"Bijbel-Zusters" noemen veel christenen in Pakistan de Pauluszusters, en de zusters zijn trots op die naam! Zij drijven niet alleen boekhandels, maar gaan ook de parochies in de dorpen en de katholieke scholen af om daar de Bijbels en godsdienstige boeken te verdelen. Zij wijden zich volledig aan het Bijbel- en media-apostolaat. Bovendien geven zij boeken en audiovisueel lesmateriaal uit voor de catechese, waar veel moslims op tegen zijn. Het gevaar is groot.

Zijn liefhebbende aanwezigheid
Inderdaad werd in juni 2005 een boekhandel van de Pauluszusters in Karachi bestormd, toen in een krant werd beweerd, dat op christelijke video’s over het leven van de Profeet, Mohammed werd gekleineerd. De politie nam destijds films en CD’s in beslag en arresteerde een verkoper. De man werd 24 uur vastgehouden, en de zusters waren geïntimideerd en geschrokken. Eenmaal moest de boekhandel, die al sinds 1948 bestaat, worden gesloten, omdat er schoten hadden geklonken. De boekhandel van de Pauluszusters in Lahore werd op 11 maart 2008 tijdens een zware bomaanval op een nabijgelegen politiestation bijna compleet verwoest, en bij die aanslag werden ook de kathedraal van Lahore en meerder kerkelijke gebouwen op het terrein ernstig beschadigd. 30 mensen kwamen om, en er vielen bijna 250 gewonden. Zuster Timothy Villaram schrijft: "Een zuster bukte zich juist om iets van de grond op te rapen. Op dat moment vloog er glas van het gebroken raam door de kamer. Als zij rechtop had gestaan, zou haar hoofd van haar romp zijn afgeslagen." De hele winkel werd verwoest, het dak en het plafond storten in, de muren zakten in elkaar, en zelfs de fundamenten van het gebouw werden door de kracht van de explosie beschadigd. Alleen de heiligenbeelden bleven onaangetast. "Dit overtuigde onze zusters er nog eens van dat zij onder de bescherming staan van een bijzondere beschermheilige. Wij vragen iedereen de Heer te danken, dat Hij ons Zijn liefhebbende aanwezigheid heeft getoond", zo schrijft zuster Timothy. Kerk in Nood hielp destijds om de boekhandel weer op te bouwen.

Gods Woord in praktijk brengen
De zusters laten zich niet ontmoedigen. Zij gaan verder met hun werk. Zo hebben zij nu met behulp van Kerk in Nood boeken met de lezingen van elke dag volgens de respectievelijke leesjaren uitgegeven in het Urdu, de nationale taal van het land. Onze weldoeners hebben daarvoor 20.000 euro geschonken. "Hiermee konden wij de wens vervullen van onze arme christenen, die graag willen weten hoe zij het over Woord Gods kunnen mediteren en hoe zij het in de praktijk kunnen brengen,", schrijft de Aartsbisschop van Lahore, Sebastian Francis Shaw. "De priesters, catecheten en ouders zijn blij om de uitgave voor de Lectio Divina te kunnen gebruiken en zullen het vooral gebruiken om de jonge apostelen te leren het Woord Gods te eerbiedigen en Het bij het bidden te overwegen." De Aartsbisschop, de zusters en de gelovigen danken alle weldoeners van harte voor deze grootmoedige steun.

Projectcode: 328-05-89

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/