Protestanten beletten massale bekeringen tot de Katholieke Kerk

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een vooraanstaande bisschop in het noordoosten van India heeft gezegd dat geweld en intimidatie van protestantse groepen in de regio duizenden mensen ervan weerhoudt zich tot het katholicisme te bekeren. Bisschop Jose Mukala vertelde tegen Kerk in Nood da
bishop_jose_mukala_of_kohima_with_faithful

Een vooraanstaande bisschop in het noordoosten van India heeft gezegd dat geweld en intimidatie van protestantse groepen in de regio duizenden mensen ervan weerhoudt zich tot het katholicisme te bekeren. Bisschop Jose Mukala vertelde tegen Kerk in Nood dat er een golf van aanvallen en propaganda tegen de katholieke Kerk plaatsvond in Kohima, een overwegend protestantse regio.

Er hebben onverholen doodsbedreigingen plaatsgevonden tegen de bisschop, kerkgebouwen zijn vernield en er is door dorpsoudsten een verbod uitgevaardigd op bekering. Bij zijn bezoek aan het Duitse hoofdkwartier van Kerk in Nood sprak de bisschop zich uit tegen enkele baptisten en evangelische groepen en beschuldigden hen van het tegenhouden van godsdienstvrijheid. "Er is een grote groei van het aantal mensen in het bisdom dat katholiek wil worden, maar sommige plaatselijke protestantse leiders zijn daar pertinent op tegen," zei mgr. Mukala. "Deze tegenstand is de laatste tijd alleen maar toegenomen. Als deze blokkade er niet zou zijn, zou er een vloedgolf van bekeringen naar het katholicisme zijn. Het was de bisschop ter ore gekomen dat sommige evangelische gelovigen in zelf opgerichte kerken en enkele baptisten in Kohima gealarmeerd waren door de snelle groei van het aantal katholieken. Het katholieke geloof deed pas zijn intrede in het gebied in 1951, toen de eersten mensen zich lieten dopen. Op dit moment telt de regio onder de 1,9 miljoen merendeels evangelische christenen 58.000 katholieken. Toen de bisschop onlangs een katholieke familie bezocht in een klein dorp werd hij plotseling naar een dorpsvergadering geroepen, waar de dorpsoudste hem waarschuwde dat "er iets met hem zou gebeuren" als hij nog eens daar kwam. "Ik heb hem geantwoord dat als er iets met mij zou gebeuren, de verantwoordelijkheid dan bij de oudste lag," vertelde de prelaat. De dreiging van meer geweld heeft de bisschop ertoe aangezet een aanklacht in te dienen tegen bepaalde personen die aanvallen uit voeren op katholieken. Volgens hem zijn niet zozeer de religieuze leiders schuldig, maar vooral fanatieke leiders in bepaalde dorpen. "Zij zeggen dat er maar een staat is, een stam en een godsdienst. Wij proberen hen ervan te overtuigen dat ze de mensen vrij moeten laten kiezen." Ook wees hij erop dat het katholieke geloof in het gebied groeit omdat bisschoppelijke scholen een betere reputatie hebben dan scholen die de staat beheert.

Bron: KN / CNA