Protest tegen afbraak klooster Vietnam

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Mgr. Thomas Nguyen Van Tan of Vinh Long, Vietnam, heeft geprotesteerd tegen de afbraak van een klooster in Vinh Long. Dat moet plaatsmaken voor een openbaar park. Ondanks protest van katholieke zijde is de overheid begonnen met de afbraak van het klooster
20091106vietnam

Mgr. Thomas Nguyen Van Tan of Vinh Long, Vietnam, heeft geprotesteerd tegen de afbraak van een klooster in Vinh Long. Dat moet plaatsmaken voor een openbaar park. Ondanks protest van katholieke zijde is de overheid begonnen met de afbraak van het klooster dat toebehoorde aan de congregatie van St.-Paul van Chartres.

De bisschop moest de beslissing vernemen via de media.

"Het maakt me bedroefd dat een plaats van aanbidding en gebed, van geestelijke vorming en liefdadigheid nu wordt gemaakt tot een plek van vermaak", aldus de bisschop.

Het is een van de vele gevallen van onrecht sinds de autoriteiten op 7 september 1977 met geweld de kathedraal, het seminarie en een katholieke school van Vinh Long aanvielen en de verantwoordelijken arresteerden. (CNA)