Protest tegen afbraak Chinese kerk

dinsdag, 05 september 2017
Nieuws
Chinese katholieken proberen de afbraak van hun kerk in Changzhi, Shanxi, tegen te houden.
20170905_Changzhi

De monumentale kerk is een eeuw oud. Tien jaar geleden gaven de autoriteiten hun goedkeuring aan restauratie; nu willen ze het gebouw afbreken en daarvoor in de plaats een plein aanleggen. Katholieken begonnen een gebedsactie om de autoriteiten ertoe te bewegen zich te houden aan ‘de staatswet die vrijheid van godsdienst waarborgt’. In verband met het plaatselijk verzet hebben de autoriteiten de afbraak opgeschort.

Op video’s is te zien dat gelovigen roepen: “Jezus help mij” en “Moeder Maria, heb medelijden met ons!” terwijl zij trachtten het werk van de bulldozer en de politie te verijdelen.

Om de afbraak te voorkomen, kwamen priesters en duizenden gelovigen in de regen om de kerk en de buitenmuur bijeen, biddend en de Heer smekend om “hun hart minder hard te maken en te handelen in overeenkomst met de wet van de staat die vrijheid van godsdienst waarborgt”.

Eerder hadden de autoriteiten de restauratie van de kerk goedgekeurd, een bouwjuweel dat dateert uit het begin van de 20ste eeuw. Met de restauratie was vier maanden geleden begonnen tegen aanzienlijke kosten voor de gelovigen. Nu, vanwege overwegingen van stadsplanning veranderden de autoriteiten van mening en bepaalden zij dat het monumentale gebouw moest worden afgebroken.

In een verordening d.d. 25 augustus 2012 bepaalden de autoriteiten dat ‘de oude kapel van Wangcun en het terrein er omheen’ aan de Katholieke Kerk diende te worden teruggegeven. Maar een paar weken geleden besloten het districtscomité van de communistische partij in overleg met plaatselijke autoriteiten tot afbraak van de gehele buurt met inbegrip van de muren en het kerkgebouw. Officieel heet het dat “Na de afbraak een plein zal worden aangelegd om het leven van de bevolking te verrijken”.

Volgens de laatste berichten, hebben de autoriteiten de afbraak beëindigd in een poging tot een oplossing van de situatie te komen.

In Changzhi, zijn onder een bevolking van bijna 3,5 miljoen ruim 50.000 mensen katholiek; zij worden bediend door 47 priesters. Het bisdom heeft meer dan 60 kerken en kapellen.

Bron: AsiaNews.it