Programma’s gezinspastoraat in Madhya Pradesh (India)

Project
De Regionale Commissie voor de Leken en het Gezin organiseert regelmatig opleidingsprogramma's in Sagar, een van de grootste steden in het hart van de Centraal-Indische deelstaat Madhya Pradesh, in de buurt van de hoofdstad Bhopal. Het werk van deze commi
20110223India005


De Regionale Commissie voor de Leken en het Gezin organiseert regelmatig opleidingsprogramma’s in Sagar, een van de grootste steden in het hart van de Centraal-Indische deelstaat Madhya Pradesh, in de buurt van de hoofdstad Bhopal. Het werk van deze commissie is belangrijk voor de Katholieke Kerk in India, want hoewel de vrijheid van godsdienst zogenaamd ligt vastgelegd in artikel 25 van de Grondwet, laat de werkelijkheid zien dat die niet in alle deelstaten van India wordt nageleefd.

Anti-bekeringswet
In Madhya Pradesh bijvoorbeeld is een anti-bekeringswet in werking getreden, op grond waarvan iedereen die iets met "bekeringsactiviteiten" te maken heeft, wordt bedreigd met gevangenisstraffen tot vijf jaar of hoge geldstraffen. In juli 2006 werden de straffen die bij deze wet horen, nog verhoogd door de toenmalige hindoeïstisch-nationalistische partij JPB (Bharatiya Janata Party), die toen zitting had in de deelstaatregering. Momenteel moet elke bekering ten minste een maand vooraf bij de autoriteiten worden gemeld, met het risico dat zowel de bekeerling als de priester daarvoor strafrechtelijk worden veroordeeld.

De praktijk
In de praktijk is vaak genoeg echter alleen de aanklacht dat de religieuze gevoelens van anderen worden gekwetst, al voldoende om te worden gearresteerd. De christelijke missionarissen die zich voornamelijk bekommeren om de armen, de Dalits (onaanraakbaren) en de leden van inheemse volkeren, worden vals ervan beschuldigd dat zij deze mensen door middel van bedrog of geld willen bekeren of hen zelfs tot bekering dwingen.

Opleidingsprogramma’s
De opleidingsprogramma’s geven de leken ook advies bij rechtskwesties en zij helpen hen hun geloof te praktiseren samen met hun katholieke broeders. Kerk in Nood ondersteunt deze commissie al vijf jaar. De hulporganisatie heeft in de jaren 2013 en 2014 de programma’s en vervolgseminars medegefinancierd. Voor een van deze cursussen – een cursus huwelijksvoorbereiding – zijn de vertegenwoordigers van alle bisdommen in Sagar samengekomen. Een kloosterzuster sprak over de christelijke betekenis van het huwelijk, terwijl een bekend advocaat het heikele onderwerp van de rechtstoestand aan de orde stelde, en een priester het psychologische en communicatieve aspect van het huwelijksleven onder de aandacht bracht. De deelnemers hebben een heleboel geleerd en kregen bovendien ook veel praktische tips mee.

Terug in eigen parochie
Zo konden ze naar hun eigen parochies terugkeren om daar zelf dergelijke huwelijksvoorbereidingscursussen te geven. De deelnemers krijgen lijsten met uitgekozen vakliteratuur, evaluaties en mogelijke oplossingen voor problemen aangereikt, en zij krijgen de tijd om constructieve discussies te voeren, aanvankelijk in kleine groepen. Zo zijn zij daarmee na de cursussen in staat om de katholieken in hun eigen parochies te helpen om hun gezinsleven en hun geloof met beter onderbouwde christelijke waarden te beleven.

Bijdrage aan vrede
Op deze manier draagt de commissie op een belangrijke manier bij aan meer tolerantie, meer wederzijds respect en daarmee ook aan meer vrede in het land.

Projectcode: 317-07-49

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.