Priesters verzetten zich tegen dwang van Chinese autoriteiten

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Katholieke priesters in het bisdom Liaoning hebben zich opgesteld rond hun bisschop in de hoop zo te voorkomen dat de autoriteiten hem dwingen aanwezig te zijn bij en deel te nemen aan de wijding van een bisschop zonder toestemming van het Vaticaan. Bissc
20110711China01

Katholieke priesters in het bisdom Liaoning hebben zich opgesteld rond hun bisschop in de hoop zo te voorkomen dat de autoriteiten hem dwingen aanwezig te zijn bij en deel te nemen aan de wijding van een bisschop zonder toestemming van het Vaticaan. Bisschop Paul Pei Junmin, die zowel door het Vaticaan als door het regime in Peking is erkend, heeft de opdracht gekregen deel te nemen aan een wijdingsplechtigheid gepland op 14 juli het bisdom Shantou. Vorig jaar dwongen autoriteiten hem aanwezig te zijn bij een bisschopswijding in het bisdom Chengde.

Deze week herhaalde het Vaticaan zijn waarschuwing aan Chinese bisschoppen dat ze niet mogen deelnemen aan bisschopswijdingen die niet door de Heilige Stoel zijn goedgekeurd. De straf voor het deelnemen aan dit soort ongeoorloofde ceremonies is excommunicatie. Anderzijds heeft het Vaticaan ook verklaard dat bisschoppen die gedwongen werden aanwezig te zijn, deze straf mogelijk niet opgelegd krijgen. Chinese geestelijken hebben laten weten dat zij onder zware druk staan om de wijdingen te accepteren die georganiseerd zijn door de Katholieke Patriottische Vereniging. De priesters van het bisdom Liaoning hebben zich aaneen gesloten in het protest tegen de wens van de autoriteiten dat mgr. Pei deel zal nemen aan de wijding in Shantou. (Bron: CWN)