Priesters katholieke universiteit Lviv danken voor misintenties.(Oekraïne)

Project
Het is een oude en eerbiedwaardige traditie om de Heilige Mis te vieren voor de ziel van een overledene of met een speciale intentie. Het "stipendium'' of de offergave, die de gelovigen dan aan de priester schenken, is op geen enkele manier een "betaling
ACN-20140326oekraine06496

Het is een oude en eerbiedwaardige traditie om de Heilige Mis te vieren voor de ziel van een overledene of met een speciale intentie. Het "stipendium” of de offergave, die de gelovigen dan aan de priester schenken, is op geen enkele manier een "betaling", maar wel een uiting van liefdevolle dankbaarheid. Dankbaarheid bovenal aan God, die met de woorden van de consecratie, uitgesproken door de priester, de aanwezigheid mogelijk maakt van Jezus die ons heeft gered.

 

Stipendium
Het geven van geld is een manier om de priester te ondersteunen – en voor priesters in veel van de armste landen is dit van cruciaal belang. Over het algemeen ontvangen deze priesters geen salaris en hun parochianen zijn te arm om te kunnen helpen. Dit betekent dat de opbrengst van deze collectes vaak de enige steun is die deze priesters ontvangen. Uw gaven maken het de priesters mogelijk om op hun beurt anderen te helpen, veelal arme mensen die bij hun om hulp aankloppen.

 

Hoop op hulp van de priester
In veel landen is het nog zo dat de gelovigen al hun hoop op hulp hebben gevestigd op de priester, inclusief hulp voor levensbehoeften. In alle opzichten zien ze de priester als een vader en herder en ze verwachten niet alleen geestelijke verzorging maar ook hulp om hun kinderen eten te kunnen geven, medicijnen, kleding en onderwijs, evenals beroepsonderwijs voor de jongeren. In die landen zijn alle ogen hoopvol gericht op de priester. In het Oekraïne van nu zijn de priesters zich ook steeds meer bewust geworden van de enorme uitdaging waar zij voor staan na de crises en de recente omwenteling in hun land. Na het instorten van het vorige, corrupte regime, kwamen maanden van gevechten tegen de separatisten in Oost Oekraïne, met dood en geweld, onrecht en verbanning tot gevolg.

 

Tijd en adempause
"De Katholieke Universiteit en haar priesters hebben zich op allerlei manieren ingespannen om hulp te verlenen aan militairen en vluchtelingen. De priesters bezoeken de gewonden in het militaire hospitaal van Lviv; ze bidden en vieren de Heilige Mis met hen, ze steunen hun familieleden, organiseren en coördineren de inzameling van toiletartikelen, kleding en medicijnen. In deze moeilijke tijd is vooral de sociale betrokkenheid en de zichtbare aanwezigheid van de priesters belangrijk. Maar dit vraagt veel van hen in termen van tijd en energie." Dit schrijft ons de rector van de universiteit, Mgr. Bogdan Prakh. In deze brief bedankt hij Kerk in Nood en al haar donateurs voor het schenken van de misintenties. Deze schenking zal de zware last voor de priesters verlichten en geeft hen weer een beetje meer tijd en adempauze.

 

Projectcode: 438-00-90

 

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.