fbpx

Priester in Kiev: missie in tijden van oorlog

woensdag, 20 april 2022
Nieuws
Kerk in Nood (ACN) heeft meer dan een half miljoen euro aan Misintenties geboden aan priesters in Oekraïne om hen te steunen een oorlogsmoe en angstig volk te blijven dienen. Bijna 1.900 katholieke priesters, verspreid over het hele land, ontvangen deze toelagen.  
Mass stipends for the priests in Kyiv during the war in 2022

Geef aan mensen in Oekraïne via de actiepagina van Kerk in Nood

Een van de priesters is pr. Andriy Bodnaruk, die zowel gezinnen in de hoofdstad als soldaten bij de controleposten verzorgt. Hij viert ook liturgieën in schuilplaatsen en organiseert activiteiten om de kinderen tijdens deze oorlog afleiding te bieden. Hij draagt een kogelvrij vest over zijn toog en brengt pastorale bezoeken aan wie verkozen hebben te blijven in de opvangplaatsen voor ontheemden of in hun eigen woningen, zoals een 90-jarige blinde dame die alleen met haar dochter woont. Pr. Andriy brengt de communie aan hen die dat willen en deelt, naast deze geestelijke voeding, hulppakketten uit aan de behoeftigen. Deze koopt hij met geld dat hij ontvangt via Misintenties die zijn aangevraagd via Kerk in Nood en van andere organisaties die ter plaatse helpen. “Ik doe wat ik vroeger ook deed: Ik dien God, de Kerk en ons volk. Ik blijf dicht bij de kwalen die de mensen teisteren. Ik probeer vooral dicht bij hen te zijn die tegen de vijand vechten, en bij hen die met stress en angst te maken hebben. Ook coördineren wij de hulp die wij van onze projectpartners ontvangen”, aldus de jonge Grieks-katholieke priester.

Offers voor de vrede
In zijn gesprekken met de mensen probeert pater Andriy over liefde te spreken. Hij zegt dat hij die liefde ziet bij de inwoners van Kiev. “Onze mensen zijn niet in paniek, maar zij hebben een grotere behoefte om elkaar te dienen en te steunen. Ik kan hun toewijding zien. Velen van hen, degenen die betere middelen hadden, een mooier huis, en die in meer comfort leefden, dragen nu vaak versleten broeken en jassen en komen dag en nacht in de kou naar buiten om hun stad en hun buren te beschermen. Zij zijn onbaatzuchtig en toegewijd. Zij weten waar zij voor staan. De mensen zijn verenigd, vooral rond de Kerk. Want wanneer de gemeenschap samenkomt in de huizen om voor de ontheemden te bidden, wordt ze meer verenigd en nemen de mensen verantwoordelijkheid voor elkaar.”

Vijanden vergeven
Pater Andriy Bodnaruk geeft toe dat hij ook bang is dat zijn emoties door de oorlog aangetast zijn, maar hij dankt God, omdat stilte en gebed hem geholpen hebben antwoorden te vinden op de moeilijkere vragen. Hij probeert de gelovigen – en de soldaten – duidelijk te maken dat er niets heiligs is aan woede, niets goeds, en herinnert hen eraan dat Christus degenen die Hem gedood hebben vergeven heeft “want zij weten niet wat zij doen”, terwijl Onze Lieve Vrouw in stilte gebeden heeft. De priester dringt erop aan de vijand niet te vervloeken, om niet tot zijn niveau te worden meegezogen. De kracht om te vechten, zegt hij, komt van het geloof en het vertrouwen in God.

Geef aan mensen in Oekraïne via de actiepagina van Kerk in Nood

Ondergrondse liturgieën
Pater Andriy staat niet alleen in zijn dienst. Honderden priesters in Kiev verrichten dit sociale en pastorale werk. In een van de ondergrondse stations van de hoofdstad, dat momenteel dienst doet als schuilkelder, vieren priesters van de Oekraïense Grieks-katholieke Kerk regelmatig de heilige Mis, of, om de passende term voor hun ritus te gebruiken, de Goddelijke Liturgie. Eén priester viert, terwijl een andere de biecht afneemt. In deze moeilijke tijden wordt het pastorale werk van de priesters bijgestaan door zusters, die vaak de hymnen zingen die de liturgie begeleiden.

Bijdrage aan de wereldvrede
De wereld verenigt zich rond Oekraïne, zegt pater Andriy. En deze eenheid heeft geresulteerd in de hulp die vrijwilligers en de wereldgemeenschap naar de bezette steden sturen: “Ik dank Kerk in Nood hartelijk voor de financiële steun in deze moeilijke tijden. Ik wil u verzekeren dat elke cent die in deze tijden van oorlog wordt uitgegeven een grote bijdrage aan de wereldvrede is. De fondsen die wij ontvangen worden hoofdzakelijk gebruikt om de operationele kosten te betalen, noodzakelijke producten en medicijnen te kopen en het vervoer te betalen. Deze fondsen zijn ook nodig om mijn gezin te onderhouden.”

Spaargeld op
Zoals bij veel kerken van de Oosterse ritus staan de Grieks-katholieken de wijding van gehuwde mannen toe, en pater Andriy heeft een vrouw en kinderen. Hij legt uit dat zijn familie gedwongen naar het westen van Oekraïne moest verhuizen. “Aangezien zij alles achter moesten laten in Kyiv, hebben wij moeten kopen wat zij nodig hadden om daar opnieuw te beginnen.” Helaas raakt in deze moeilijke omstandigheden het geld snel op. Andriy’s spaargeld hield het dan ook maar vol tot het einde van de eerste maand van de oorlog.

Lange rijen voor benzine
“Wij weten niet hoe lang dit nog zal duren en dat is zenuwslopend. Soms beginnen we te twijfelen en slaat de paniek toe. Ondanks de grote steun die wij van Kerk in Nood hebben gekregen, blijven wij voor nieuwe uitdagingen staan. Ik heb bijvoorbeeld geen auto en ben daardoor vaak afhankelijk van de hulp van anderen om voedselpakketten af te leveren en mijn priesterambt uit te oefenen”, legt pater Andriy uit. Het vervoer wordt steeds duurder, omdat de brandstofprijzen sterk gestegen zijn en er tekorten zijn. Ook is veel brandstof gereserveerd voor het leger en andere diensten. “Wij staan in lange rijen voor benzinestations om brandstof te krijgen om onze gemeenschap te kunnen bezoeken, hen de sacramenten te kunnen geven, en in andere behoeften te kunnen voorzien.”

Eenvoudige dingen waarderen
Pr. Andriy is ervan overtuigd dat het God is die de mensen redt van het kwaad en de wanhoop. “Vroeger klaagden wij veel over het feit dat wij arm waren. Nu begrijpen wij dat als wij ‘s morgens wakker worden met twee ogen, armen en benen, dat al een zegen is!”  Het is volgens hem een bijzondere tijd: om de waarde van de eenvoudige dingen te waarderen , maar ook een tijd van verzoening. “Toen Christus gekruisigd was en in het graf lag, merkte niemand iets anders. Maar na de storm, na de dood, kwam de opstanding. Die tijd en die opstanding, zullen komen.”

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft Kerk in Nood internationaal een pakket van een 1,3 miljoen euro aan noodhulp goedgekeurd. Het pakket wordt gebruikt om priesters en religieuzen te helpen die werken in parochies, weeshuizen en bejaardentehuizen, en allen die in het hele land vluchtelingen helpen. Helpt u mee? Geef uw donatie via onze actiesite voor Oekraïne en help mensen in Oekraïne nu zij de steun van de Kerk het meest nodig hebben!