President van Kerk in Nood lid van Cor Unum

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De uitvoerende president van de Kerk in Nood internationaal, Johannes Freiherr Heereman von Zuydtwyck, is benoemd tot lid van de Pauselijke Raad Cor Unum...
Johannes_Heereman

De uitvoerende president van Kerk in Nood internationaal, Johannes Freiherr Heereman von Zuydtwyck, is benoemd tot lid van de Pauselijke Raad Cor Unum. Robert kardinaal Sarah, de voorzitter van "Cor Unum", drukte in zijn brief aan baron (Freiherr) Heereman de wens uit op een verdere vruchtbare samenwerking zoals dit in het verleden steeds het geval was met vertegenwoordigers van Kerk in Nood. Cor Unum coördineert het liefdadigheidswerk en de humanitaire dienstverlening van de Heilige Stoel in crisissituaties en in rampgebieden.