Politie verhindert herdenking verdwenen bisschop

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De autoriteiten in Baoding (provincie Hebei) hebben politie opgeroepen te patrouilleren, mobiele telefoons te controleren en groepen te weerhouden van het bijeenkomen in huizen. Dat alles om te voorkomen...
20110705China01

De autoriteiten in Baoding (provincie Hebei) hebben politie opgeroepen te patrouilleren, mobiele telefoons te controleren en groepen te weerhouden van het bijeenkomen in huizen. Dat alles om te voorkomen dat de verjaardag herdacht zou worden van mgr.James Su Zhimin, de ondergrondse bisschop van Boading die in handen van de politie raakte in 1997 en sindsdien verdwenen is.

Sinds de verdwijningvan mgr. Su kreeg zijn familie geen enkel nieuw over zijn lot. Met uitzondering van een bericht dat hij in 2003 naar een ziekenhuis gebracht was. Zijn verwanten wilden hem op 1 juli, op zijn tachtigste verjaardag, in gebed gedenken. De bisschop zat de helft van die tachtig jaar in de gevangenis.Hij had zich hardnekkig verzet tegen pogingen hem te dwingen zich aan te sluiten bij de Chinese Patriottische Katholieke Vereniging. Die organisatie gebruikt de communistische partij om katholieken te controleren en een nationale katholieke Kerk op te richten die onafhankelijk is van de paus. Ter gelegenheid van de verjaardag van mgr.Su hadden zijn neven en nichten een gebedsbijeenkomst georganiseerd in hun huizen, maar de politie verhinderde dat zij bij elkaar kwamen.

Informatie

Toen de familieleden bij de overheid van Boading informatie vroegen over het lot van de bisschop zeiden dezen dat ze "niets over hem wisten". Voor de autoriteiten is Mgr. Su Zhimin de "meest reactionaire bisschop" omdat hij trouw is aan de paus. Voor de gelovigen is hij daarentegen "de grootste en bekendste Chinese bisschop vanwege zijn trouw aan de Heilige Stoel". Mgr. Su had in 1993 de plaats ingenomen van Joseph Fan Xueyan die stierf na gemarteld te zijn door de politie. (Bron: AsiaNews)