Pelgrims tarten Vietnamees regime

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Het is een Hollywoodverfilming waard: hoe katholieke gelovigen uit het Vietnamese Thai Bin een 110 kilometer lange pelgrimstocht afleggen en daarbij alle door de autoriteiten opgeworpen obstakels trotseren.
blaaskapel-thai-ha-200-x-150

Het is een Hollywoodverfilming waard: hoe katholieke gelovigen uit het Vietnamese Thai Bin een 110 kilometer lange pelgrimstocht afleggen en daarbij alle door de autoriteiten opgeworpen obstakels trotseren.

Zij wilden kost wat kost deelnemen aan het tachtigjarig jubileum van de opstandige parochie Thai Ha in de hoofdstad Hanoi. De autoriteiten hebben alles in het werk gesteld om de pelgrimage te verhinderen. Zij vreesden dat de gelovigen zich zouden aansluiten bij het protest van de parochie Thai Ha tegen de aanhoudende smaadcampagne tegen de redemptoristen die de parochie leiden. Die begonnen twee jaar geleden met vreedzame acties om grond terug te krijgen dat in de jaren vijftig was geconfisceerd.

De politie heeft bisschop Francis Nguyen Van Sang ervan beschuldigd met de pelgrimage het protest aan te wakkeren. Hem werd geadviseerd die te verbieden omdat die politiek gemotiveerd zou zijn. De bisschop heeft alle beschuldigingen van de hand gewezen. Op zijn beurt wil hij een aanklacht tegen de politie indienen. "De pelgrimage was legaal in wettelijk en kerkelijk opzicht", aldus de bisschop. De bedevaart was al gepland maanden voor de Heilige Stoel de redemptoristen toestemming gaf hun jubileum te vieren.

Zodra de lokale politie lucht kreeg van de plannen van de parochianen van Thai Binh nam zij allerlei maatregelen om de gelovigen van hun tocht af te laten zien.

In gebieden waar de meeste katholieken wonen werden autoverhuurbedrijven door de politie bedreigd om geen bussen aan katholieken te verhuren. "De politie heeft zich erg ingespannen om ons vertrek te verhinderen. Zij hebben alle documenten in beslag genomen die de verhuurders nodig hebben om hun voertuigen te verhuren", aldus een pastoor. Toch slaagden de pelgrims erin bussen te huren. Bij tientallen in de haast opgeworpen checkpoints werden de bussen onderzocht op aanwezigheid van "katholieke voorwerpen" als rozenkransen. Minstens twintig stampvolle pelgrimsbussen werden teruggestuurd naar Thai Bin. Van sommige chauffeurs werd het rijbewijs in beslag genomen dat later tegen betaling van smeergeld kon worden teruggekocht.

Anderen waren eerder vertrokken en hadden een andere weg gekozen waar minder politie werd verwacht, maar die zestig kilometer om was. Maar kort voor Hanoi werden de bussen teruggestuurd tot dertig kilometer buiten de hoofdstad.

Toch lieten de pelgrims zich niet weerhouden van hun tocht. Zij trokken opnieuw, ditmaal te voet, op naar Thai Ha. De uitgeputte pelgrims, meest vrouwen, hielpen elkaar onderweg. Sommige ouderen werden zelfs gedragen. De alomtegenwoordige politie zag erop toe dat ze niet door bussen werden opgepikt.

Toen katholieken uit de buitenwijken van Hanoi hoorden van voorbijgangers wat er aan de hand was haasten zij zich op fietsen en brommers om de pelgrims veilig en op tijd naar de openingsceremonie te brengen.

Ook een uit zestien meisjes bestaande blaaskapel was teruggestuurd. De meisjes hadden geweigerd terug te keren en waren zestien kilometer buiten Hanoi gedumpt. Ook zij trokken gingen te voet met hun instrumenten naar Hanoi. Katholieken uit de buurt huurden taxi’s om de meisjes en hun instrumenten naar Thai Ha te brengen. Hun verhaal ging als een lopend vuurtje en heeft de gelovigen in Thai Ha diep ontroerd.

Aan het dapper trotseren van de autoriteiten hangt wel een prijskaartje. Terwijl de blaaskapel in Hanoi speelde, werd in " thuisbasis" Thai Thuy de leidster van de band, Tran Thi Cat, door de politie ter verantwoording geroepen. Haar staan dagenlange intensieve verhoren te wachten. Ook zou de politie van plan zijn de muziekinstrumenten in beslag te nemen. Dat zou een zware slag zijn omdat de meisjes daarmee in een deel van hun inkomen voorzien.

Bron: KN/AsiaNews