Paus vraagt religieuze vrijheid in Indonesië

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Paus Benedictus heeft een krachtig pleidooi gehouden voor religieuze vrijheid voor de Kerk in Indonesië, inclusief het recht in het openbaar het Goede Nieuws te verkondigen aan iedereen. Tevens drukte hij lokale christenen op het hart het niet als vanzelf
20111012Indonesi01

Paus Benedictus heeft een pleidooi gehouden voor religieuze vrijheid voor de Kerk in Indonesië en het recht het Goede Nieuws te verkondigen aan iedereen. Tevens drukte hij lokale christenen op het hart het niet als vanzelfsprekend te beschouwen dat zij vrij zijn naar het Evangelie te leven en het te verkondigen. Dat zei Benedictus vrijdag tegen een delegatie Indonesische bisschoppen op het eind van hun ad limina bezoek in Rome.

De bisschoppen ontmoetten ieder apart de paus en andere vaticaanse leiders. In zijn toespraak tot de voorzitter van de Indonesische bisschoppenconferentie, mgr. Martinus Dogma Situmorang van Padang, sprak hij lovend over de Indonesische grondwet die het "fundamentele mensenrecht om in vrijheid zijn godsdienst uit te oefenen," garandeert. Religieuze vrijheid, vervolgde hij, is niet "alleen het gewone recht om vrij te zijn van beperkingen van buitenaf". Het stelt de de gelovigen ook in staat "authentiek en ten volle katholiek te zijn, het geloof te praktiseren, de Kerk op te bouwen, bij te dragen aan het algemeen belang, het Evangelie te verkondigen als Goede Nieuws voor allen en iedereen uit te nodigen een innerlijke band te hebben met de God van Barmhartigheid en medelijden, die belichaamd wordt door Jezus Christus".

Diversiteit

De paus moedigde de Kerk ook aan tot "voortdurende pogingen om interreligieuze dialoog tot stand te brengen en te ondersteunen in dit land dat "rijk is aan culturele diversiteit" en "een significant aantal volgers van verschillende religieuze tradities kent". "De mensen van Indonesië bevinden zich in een situatie waarin ze belangrijke kunnen bijdragen aan de zoektocht naar vrede en begrip tussen de mensen in de wereld." Zonder expliciet te verwijzen naar recent anti-christelijke geweld, drong de paus er bij de bisschoppen op aan alle christenen duidelijk te maken dat zij "agenten van vrede, doorzetting en naastenliefde moeten zijn" en in alle situaties "te antwoorden met vergevingsgezindheid, barmhartigheid en liefde voor de waarheid". (bron: AsiaNews)