Paus vraagt Israëlische en Palestijnse leiders te bidden voor vrede

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Paus Franciscus verzocht de Palestijnse President Mahmoud Abbas en de Israëlische President Shimon Peres in het Vaticaan samen te komen bidden voor vrede tussen...
Paus_Franciscus_Bethlehem

Paus Franciscus verzocht de Palestijnse President Mahmoud Abbas en de Israëlische President Shimon Peres in het Vaticaan samen te komen bidden voor vrede tussen de twee landen. De Paus deed deze uitspraak op 25 mei, na het bidden van het "Regina Coeli" aan het einde van de Heilige Mis, in Manger Square, te Bethlehem op de West Bank, die werd bijgewoond door Abbas.

Later die dag, arriverend op Ben Gurion, de internationale luchthaven van Tel Aviv, werd de Paus begroet door Peres en de Eerste Minister Benjamin Nethanyahu. Hier herhaalde de Paus zijn uitnodiging aan het adres van Peres waarvoor hij exact dezelfde bewoording koos als voor de invitatie aan Abbas. Hij drong er bij Israël op aan het pad van de dialoog, de verzoening en de vrede te gaan omdat er simpelweg geen andere mogelijkheid is.

Het bestaansrecht van de staat Israël en het recht te floreren in vrede en veiligheid binnen de internationaal erkende grenzen moet wereldwijd erkend worden. Tegelijkertijd moet er ook erkenning zijn voor het recht van de Palestijnse bevolking op een soeverein thuisland en een levenswaardig bestaan met het recht op bewegingsvrijheid.

De woorden van Peres en Nethanyahu uit hun welkom speeches werden door de Paus herhaald. Hij veroordeelde de schietpartij van de vorige dag in het Joodse museum in Brussel, waarbij drie mensen, waaronder twee Israëlische staatsburgers, gedood werden.

De Paus arriveerde in Israël aan het eind van zijn reis naar Jordanië, de Palestijnse gebieden en de West Bank van 24 t/m 26 mei. Eerder die dag, onderweg naar de Heilige mis te Bethlehem, stopte hij onverwachts om te bidden bij de controversiële scheidingsmuur, die onder protest van de Palestijnen door Israël werd gebouwd tussen zijn grondgebied en de West Bank. De Paus liet zijn auto stoppen, stapte uit en ging naar de wand vol met graffiti en rustte er enkele momenten, stilzwijgend, met zijn hoofd tegenaan.

De woordvoerder van het Vaticaan, de Jezuïet Pater Frederico Lombardi vertelde de journalisten dat deze stop bij de muur erg belangrijk was en het begrip van de Paus voor de problematiek rond de muur wilde symboliseren evenals zijn medeleven met het lijden van de mensen, ook al heeft hij dat niet woordelijk zo gezegd. De woordvoerder vertelde de journalisten ook dat er nog geen datum werd afgesproken voor het gebed in Rome maar dat men hoopt dat het spoedig zal plaatsvinden. Pater Lombardi zei dat, voor zover hij wist, nog geen enkele Paus ooit een dergelijk verzoek heeft gedaan. De ambtsperiode van Peres loopt al in juli af.

Tijdens zijn bezoek aan de Palestijnse leiders in Bethlehem gaf de Paus uiting aan zijn medeleven met hen die het meest te lijden hebben onder het al tientallen jaren durende conflict tussen Palestina en Israël. Hij omschreef deze situatie als in toenemende mate onaanvaardbaar.
Tijdens zijn redevoering voor Abbas en andere hoogwaardigheidsbekleders in het presidentiële paleis sprak de Paus openlijk zijn afkeuring uit over de onveiligheid, de rechteloosheid, het isoleren van mensen, de noodzaak tot vluchten door hele bevolkingsgroepen, de conflicten, de tekorten en het lijden in welke vorm dan ook.

Door betrokkenheid te tonen met hen die het meest te lijden hebben onder dit conflict wil ik graag mijn diepste overtuiging uitspreken dat de tijd gekomen is een eind te maken aan deze situatie die men steeds minder aanvaardbaar vindt. De Paus zei dat het voor een langdurige vrede nodig is alle rechten van de twee staten op vrede en veiligheid, binnen de internationaal erkende grenzen, te erkennen. Allebei moeten ze offers brengen zei Paus Franciscus waarbij hij een beroep deed op zowel Israël als op Palestina om af te zien van initiatieven en daden die daarmee in tegenspraak zijn om zo een echte overeenkomst te kunnen bereiken.

De Paus uitte ook zijn zorg over het lot van de Palestijnse Christenen die veel bijdragen aan het goede in de maatschappij en het daardoor verdienen behandeld te worden als volwaardige burgers. Onder de 4.5 miljoen mensen die vallen onder Palestijns gezag bevinden zich 1 procent Christenen. De Paus hoopt, dat een eventuele overeenkomst tussen het Vaticaan en de Palestijnse autoriteiten over de status van deze Katholieken, godsdienstvrijheid zal garanderen omdat het respecteren van dit fundamentele mensenrecht in feite een van de essentiële voorwaarden is voor vrede, broederschap en harmonie.

Met deze woorden herhaalt hij de opmerkingen van de vorige dag in Amman, Jordanië waar hij vroeg om godsdienstvrijheid voor het hele Midden-Oosten en tevens vraagt hij om respect voor hen die de wens hebben van godsdienst te willen veranderen.