Paus vraagt hulp voor Christenen Midden-Oosten

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Hulp voor de Christenen in het Midden-Oosten, de interreligieuze dialoog met de Moslims en de Joden alsook het Israëlisch-Palestijns conflict vormen de zwaartepunten voor de komende Synode over het Midden-Oosten.
20100607middenoosten1

Hulp voor de christenen in het Midden-Oosten, de interreligieuze dialoog met de moslims en de Joden alsook het Israëlisch-Palestijns conflict vormen de zwaartepunten voor de komende Synode over het Midden-Oosten.

Dat blijkt uit het werkdocument voor de bijeenkomst die paus Benedictus XVI afgelopen zondag tijdens zijn bezoek Cyprus presenteerde.

Steun nodig

De Kerk wil de identiteit van de christenen in de regio "bevestigen en versterken", aldus het document. Het waarschuwt voor een nog verdere verdamping van de christelijke aanwezigheid in het Nabije Oosten. Die vormen met hun 2000 jaar oude geestelijke en culturele tradities een onmisbaar en "wezenlijk deel van de regio".

De Kerk moet de christenen in de overwegend islamitische samenlevingen nog meer ondersteuning bieden om hun bestaan veilig te stellen. Hetzelfde geldt voor christenen in Israël. De belangrijkste reden voor de emigratie van christenen uit de regio is volgens het 40 pagina’s tellende "Instrumentum Laboris" de onverschilligheid van de internationale gemeenschap.

Kerk en staat

Tegelijkertijd roepen de bisschoppen de christenen in het Nabije Oosten op niet tot een "ghetto-mentaliteit" te vervallen en zich niet uit het openbare leven terug te trekken. De katholieken dienen voor een "positieve laïciteit" en democratie op te komen en tegen theocratische regeringsvormen.

De rol van religie in het openbare leven dient te worden erkend en tegelijkertijd dient een volledige scheiding van de religieuze en staatsvoorschriften te worden gegarandeerd. Dat moet bijdragen tot een groter evenwicht tussen de burgers van verschillende godsdienstige achtergronden.

Islam

Een ander centraal punt van de bisschoppensynode is de dialoog met de islam. "De interreligieuze en interculturele dialoog tussen christenen en moslims mag zich niet beperken tot een "optioneel extra". Het is een vitale noodzaak waarvan onze toekomst in grote mate afhangt", aldus het document.

De relaties tussen moslims en christenen zijn echter vaak moeilijk omdat moslims geen onderscheid maken tussen religie en politiek. Christenen worden vaak niet als burgers beschouwd.

Erkenning van godsdienstvrijheid en mensenrechten vormt een ‘sleutel tot harmonisch samenleven" van de gelovigen van beide godsdiensten. Christenen en moslims zouden zich gezamenlijk moeten inzetten voor sociale gerechtigheid en vrede.

Israël

Met het oog op de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden wijst het werkdocument op de moeilijkheden in het alledaagse bestaan. De bezetting hindert de bewegingsvrijheid, de economie en het godsdienstige leven. De situatie wordt er bovendien niet gemakkelijker op doordat enkele fundamentalistisch-christelijke theologen de Israëlische bezetting op grond van de bijbel rechtvaardigen. Tegelijk keert het document zich tegen iedere vorm van antisemitisme.

Dialoog met Kerken

De synode zal zich ook bezighouden met de oecumenische dialoog met de Oosterse Kerken. De katholieke Kerk wil de band met Kerken van eigen recht versterken om een "indrukwekkend, aantrekkelijk en vreugdevol getuigenis" van christelijk leven in het Nabije Oosten mogelijk te maken. Daarnaast benadrukt het document dat de afscheiding van de Oosterse Kerken in de vijfde eeuw vooral kwam door de "politiek-culturele" omstandigheden.

Naast emigratie, dalende geboortecijfers en tijdgeest noemen de richtlijnen ook binnenkerkelijke oorzaken voor de moeilijke situatie van de christenen in het Midden-Oosten. Het document noemt een gebrekkige eenheid onder de clerus en een ontoereikende vorming van priesters en religieuzen als een van de oorzaken voor de crisis. De bisschoppensynode vindt plaats van 10 tot en met 24 oktober in het Vaticaan onder het motto "de katholieke Kerk in het Nabije Oosten, Gemeenschap en getuigenis". (Bron: KNA)