Paus: "Turkije moet godsdienstvrijheid garanderen"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Godsdienstvrijheid was het voornaamste thema van de ad-liminatoespraak van paus Benedictus XVI tot de bisschoppen van Turkije, meldt de Vaticaanse persdienst.
santoro-200-x-304

Godsdienstvrijheid was het voornaamste thema van de ad-liminatoespraak van paus Benedictus XVI tot de bisschoppen van Turkije, meldt de Vaticaanse persdienst.

Met het oog op de vele pelgrims die het land wegens het Paulusjaar bezoeken sprak de paus de wens uit dat "zij gemakkelijker toegang krijgen tot de plaatsen die zo belangrijk zijn voor het christelijk geloof en tot liturgische vieringen".

Na te hebben gezinspeeld op het geweld dat de christelijke minderheid in Turkije is aangedaan zei de paus dat "de staat moet garanderen dat alle burgers en alle religieuze gemeenschappen godsdienstvrijheid mogen genieten, waarmee geweld tegen gelovigen, van welke religie dan ook, onaanvaardbaar wordt."

De paus moedigde de Turkse bisschoppen aan hun kudde te blijven herinneren aan het rijke christelijke erfgoed dat terugvoert tot Sint Paulus en figuren kent als St.-Johannes en St.-Ignatius van Antiochië.

In deze tijd is het geloof verrijkt met getuigenissen als dat van priester Andrea Santoro (foto), die werd vermoord in februari 2006, zei de paus. Hij zei dat hij zich "zeer welbewust is van de kracht van degenen wier geloof verloochend en op de proef gesteld wordt". De paus hoopt dat de "prestigieuze geschiedenis" voor de Turkse geloofsgemeenschap niet alleen "een herinnering aan een glorieus verleden is, maar ook een stimulans om edelmoedig voort te gaan op de weg die zij is begonnen".

Bron: KN/VIS