Paus tot kinderen: "Bid voor Syrië!"

dinsdag, 31 mei 2016
Nieuws
Paus Franciscus heeft kinderen wereldwijd opgeroepen op 1 juni mee te doen aan een gebedsactie voor vrede in Syrië. Hij deed dit zondag bij het angelusgebed op het Sint-Pietersplein.
ACN-20130924-01078-Paus

Internationale kinderdag

“Komende woensdag, 1 juni, zal bij gelegenheid van Internationale Kinderdag de Christelijke gemeenschap van Syrië, zowel katholiek als orthodox, samen deelnemen aan een speciaal gebed voor vrede met kinderen als protagonisten”, aldus de paus. “De Syrische kinderen nodigen kinderen van over de hele wereld uit zich met hen te verenigen in hun gebed voor vrede”, zo zei Franciscus.

Toespraak

Een dag eerder had Franciscus een toespraak voor kinderen gegeven waarin hij het verhaal vertelde van een Syrisch meisje dat op zee verdronk in een poging met haar familie de oorlog te ontvluchten en Europa te bereiken. Hij zei de kinderen dat hij hen niet verdrietig wilde maken, maar de waarheid wilde vertellen: “Ze zijn in gevaar, vele jongens en meisjes, kleine kinderen, mannen, vrouwen, ze zijn in gevaar.” Miljoenen Syrische kinderen zijn gedood, ontheemd of verweesd geraakt vanwege de voortgaande burgeroorlog in het land.

Processies

Het gebedsinitiatief, waaraan honderden christelijke kinderen in Syrië deelnemen, heeft de steun van zowel katholieke als orthodoxe leiders. Er zullen in verwoeste steden in heel Syrië processies gehouden worden, zoals in Damascus, Aleppo en Homs. Het initiatief wordt gepromoot door Kerk in Nood, die kinderen in scholen en parochies wereldwijd oproept mee te bidden voor een vreedzaam einde aan het conflict.

Brief

Namens de kinderen van de stad Homs schreven de katholieke en orthodoxe bisschoppen Abdo Arbach en Selvanos een brief aan paus Franciscus. In deze brief danken de kinderen de Paus voor zijn inspanningen voor vrede in Syrië en vragen om zijn gebed "om hen te redden van de maalstroom van haat, van de kolossen van toorn en van degenen die handelen in menselijke organen“, omdat zij, de kinderen "de eerste slachtoffers van deze misdaden zijn." Ze schreven ook, "we zouden graag zien dat ons land opnieuw het land van geluk en liefde wordt zoals het vroeger was, waar we olijfbomen planten en tarwe zaaien, en waar er geen verbrande aarde is waarop de mortieren en raketwerpers van haat staan."

Gebed

Goede God, Uw Woord ademt wijsheid en goedheid en het schenkt ons leven. Wij bidden U voor onze medechristenen in Syrië, die lijden onder zoveel geweld. Wees hen en vooral de jonge kinderen steeds nabij met Uw liefde. Bescherm hen tegen gevaar en geweld en geef dat zij stand houden in hun geloof in Uw Zoon, die mens werd om hun lot te delen en hun uitzicht te bieden op verlossing. Dit vragen wij U op voorspraak van de heiligen Jacobus en Johannes van Syrië, door Christus onze Heer.

(KN/CNA)