Paus steekt bisschoppen Vietnam hart onder de riem

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Paus Benedictus XVI heeft de bisschoppen van Vietnam aangemoedigd om trouwe getuigen van Christus te zijn, ondanks de zware tegenstand die zij ondervinden.
bishops-200-x-133

Paus Benedictus XVI heeft de bisschoppen van Vietnam aangemoedigd om trouwe getuigen van Christus te zijn, ondanks de zware tegenstand die zij ondervinden.

De paus ontmoette de bisschoppen in Rome tijdens hun vijfjaarlijkse ad liminabezoek. In zijn toespraak herinnerde de Heilige Vader de bisschoppen aan de in februari overleden kardinaal Pauls Joseph Phan Ding. Hij prees ook "het voorbeeld van heiligheid, nederigheid en eenvoud van leven van de grote herders van uw land". "Moge dit u stimuleren in uw pastorale dienstwerk voor het Vietnamese volk waar ik zo diepe achting voor heb."

De paus verwees naar zijn pastorale brief van vorig jaar waarin hij de priesters oproept "zich bijzonder toe te wijden aan de lekengelovigen, en in het bijzonder de rol van hun roeping in het gezin te belichten". Benedictus maande hen "grote aandacht te geven aan de juiste vorming en de bevordering van het geloofsleven €¦ opdat zij Kerk en samenleving op effectieve wijze kunnen dienen.

Bijzondere aandacht vragen ook de binnenlandse migrantenjongeren. De bisdommen dienen onderling beter samen te werken en informatie uit te wisselen om deze jongeren te kunnen dienen met "ethische raad en praktische leiding".

Met het oog op de vijftigste verjaardag van de vestiging van de Vietnamese hiërarchie, in 2010, riep de paus op tot dankbaarheid voor de "gave van Christus". "Deze gave is dankbaar aanvaard, beleefd en er is door vele martelaren van getuigd die de waarheid en universaliteit van het geloof in God wilden verkondigen."

De Kerk van Vietnam botst de laatste jaren regelmatig met de communistische regering. Meestal gaat het daarbij om de weigering van de overheid om kerkelijke eigendommen terug te geven.

De paus ging ook in op deze conflicten. "Er is een gezonde samenwerking mogelijk tussen de Kerk en de politiek. (€¦) De Kerk wil de regering niet vervangen, maar haar enige verlangen is, in een geest van dialoog en respectvolle samenwerking, te participeren in de samenleving ten dienste van alle mensen."

Religies vormen "geen gevaar voor de eenheid van een land omdat hun doel is mensen tot heiligheid te brengen en, door hun instellingen, zich edelmoedig en belangeloos in willen zetten voor anderen."

Bron: KN/CNA