Paus roept op te vasten voor vrede in Syrië op 7 september

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Bij het Angelus van zondag 1 september heeft paus Franciscus een oproep gedaan om te bidden en te vasten voor vrede op 7 september aanstaande. In zijn toespraak veroordeelde hij krachtig het gebruik van...
8561212259_af1c4dbb2e_o_small

Kerk in Nood sluit zich aan bij oproep Paus.

Bij het Angelus van zondag 1 september heeft paus Franciscus een oproep gedaan om te bidden en te vasten voor vrede op 7 september aanstaande. In zijn toespraak veroordeelde hij krachtig het gebruik van chemische wapens, maar gaf tegelijk aan dat een cultuur van confrontatie en conflict geen harmonie binnen en tussen volkeren kan scheppen; een cultuur van ontmoeting en dialoog kan dat wel. "Dit is de enige weg naar de vrede".

In felle bewoordingen veroordeelde de paus het gebruik van chemische wapens. Ook sprak hij de hoop uit dat er geen militaire vergeldingsacties worden ondernomen. "Nooit meer oorlog!" riep de paus, waarmee hij teruggreep op de historische toespraak die zijn voorganger Paulus VI hield voor de Verenigde Naties in New York op 4 oktober 1965.

Franciscus zei dat dialoog en onderhandelingen de enige legitieme middelen zijn om vrede te bereiken. "Oorlog roept oorlog op! Geweld roept geweld op!", zei hij.

Op zaterdagavond 7 september zal er in het kader van de speciale gebeds- en vastendag op het Sint-Pietersplein in Rome een wake worden gehouden. Deze bijeenkomst zal vijf uur duren. Franciscus sprak de hoop uit dat velen eraan deel zullen nemen. Hij riep zowel alle katholieken als alle niet-katholieke christenen en niet-christelijke gelovigen op om 7 september intens te bidden. "Moge de schreeuw om vrede ieders hart bereiken zodat allen de wapens neerleggen", zei de paus tot de pelgrims op het Sint-Pietersplein.

"Hiervoor, boreders en zusters, heb ik besloten om voor de hele Kerk 7 september a.s., de vigilie van de geboorte van Maria, koningin van de vrede, uit te roepen tot een dag van vasten en gebed om vrede in Syrië, het Midden Oosten en in de hele wereld, en ik nodig iedereen – ook onze mede-christenen, aanhangers van andere godsdiensten en alle mensen van goede wil – uit om deel te nemen aan dit initiatief, op de wijze die hen het beste lijkt.

Op 7 september zullen we hier op het Sint Pietersplein, van 19.00 tot 24.00 uur, samenkomen in gebed en een geest van boete, om Gods grote gave van vrede af te roepen voor de geliefde Syrische natie en voor alle conflict- en geweldssituaties in de wereld. De mensheid heeft er behoefte aan gebaren van vrede te zien en woorden van hoop en vrede te horen! Ik vraag aan alle particuliere Kerken dat zij deze vastendag houden en een of andere liturgische akt organiseren voor deze intentie.

Aan Maria vragen wij ons te helpen een antworod te geven op het geweld, het conflict en de oorlog, met de kracht van de dialoog, de verzoening en de liefde. Zij is moeder: moge zij ons helpen om vrede te vinden; wij allen zijn haar kinderen! Help ons Maria, om over dit moeilijke moment heen te komen en ons in te zetten om iedere dag en overal een authentieke cultuur van ontmoeting en vrede op te bouwen. Maria, koningin van de vrede, bid voor ons".

Bron: Arsacal en RKK

Foto: