Paus roept in Bethlehem op het lijden van kinderen te stoppen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
In aanwezigheid van de Palestijnse presiden Mahmoud Abbas , groepen gelovigen uit Gaza en Galilea en gastarbeiders uit Azië vierde paus Francisus zondag een open lucht Mis op the plein voor de Geboortekerk in Bethlehem. "Wat een genade is het de Eucharist
20140527kindjezus01

In aanwezigheid van de Palestijnse presiden Mahmoud Abbas , groepen gelovigen uit Gaza en Galilea en gastarbeiders uit Azië vierde paus Francisus zondag een open lucht Mis op het plein voor de Geboortekerk in Bethlehem. "Wat een genade is het de Eucharistie te vierenop de plaats waar Jezus is geboren," riep de paus uit. "Ik dank God en al degenen die me hebben verwelkomd op mijn pelgrimage: president Abbas en andere burgerlijke autoriteiten, patriarch Fouad Twal en de overige bisschoppen en geestelijken van het Heilig Land, de priesters de religieuzen en al diegenen die eraan werken om geloof, hoop en liefde in dit land te houden."

"Het kind Jezus, geboren in Bethlehem is het teken van God aan degenen die verlossing verwachten," aldus de paus in zijn homilie," en blijft voor altijd het teken van Gods tederheid en tegenwoordigheid in onze wereld: ‘dit zal een teken voor u zijn, u zult een kind vinden…’ Ook tegenwoordig zijn kinderen een teken. Ze zijn een teken van hoop, een teken van leven, maar ook een diagnostisch signaal voor de gezondheid van de gezinnen, de samenleving en de hele wereld. Waar kinderen geaccepteerd, beschermd en bemind worden en waar voor hun gezorgd wordt, is het gezin gezond en de wereld humaner. Hierbij kunnen we denken aan het werk van het Ephpheta Paulus VI instituut voor Palestijnse kinderen met spreek- en gehoorstoornissen: het is een heel echt signaal van Gods goedheid, een concreet teken van een betere samenleving. Tegen ons mannen en vrouwen van de 21e eeuw, zegt God ook: ‘dit zal een teken voor u zijn, kijk naar het kind….’. Het kind van Bethlehem is breekbaar , zoals alle pasgeboren kinderen. Hij kan niet spreken en toch is hij het Woord dat vlees geworden is en dat naar de wereld kwam om de harten en levens van alle mannen en vrouwen om te vormen. Dit kind is kwetsbaar, het dient geaccepteerd en beschermd te worden. Ook tegenwoordig moeten kinderen verwelkomd en beschermd worden vanaf het moment van hun conceptie."

"Helaas leven tegenwoordig in onze wereld met zijn hoog ontwikkelde technologie nog altijd kinderen in onmenselijk situaties, aan de rand van de samenleving en in de periferie van grote steden en het platteland", vervolgde Franciscus. "Al te veel kinderen worden uitgebuit, mishandeld, tot slaaf gemaakt, een prooi van geweld en stiekeme mensenhandel. Of ze leven als banneling, als vluchteling, gaan soms verloren in de zee, vooral in de Middellandse Zee. We erkennen dat en voelen ons beschaamd tegenover God, tegenover God die een kind werd. En we moeten onszelf afvragen: wie zijn wij als wij voor het kind Jezus staan? Wie zijn wij als we staan voor de kinderen van vandaag? Zijn we zoals Maria en Jozef, die Jezus verwelkomden en voor Hem zorgden met de liefde van een vader en een moeder? Of zijn we als Herodotus , die Hem wilde elimineren? Zijn we als de herders, die zich haastten om voor hem te knielen en hun bescheiden geschenken aan te bieden? Of zijn we onverschillig? Zijn we misschien mensen die mooie en vrome woorden gebruiken , maar ondertussen foto’s van arme kinderen gebruiken om geld te verdienen? Zijn we bereid er te zijn voor kinderen, tijd met hen te besteden? Zijn we klaar om naar hen te luisteren, voor hen te zorgen en met en voor hen te bidden? Of negeren we hen omdat we te zeer bezig zijn met onze eigen zaken?"

"Dit zal een teken voor u zijn’. Het kind Jezus, geboren in Bethlehem, elk kind dat geboren is en opgroeit in welk deel van de wereld ook is een diagnostisch signaal dat de gezondheid aangeeft van onze gezinnen, onze gemeenschappen en onze staat. Zulk een vrije en eerlijke diagnose kan ons naar een nieuw leven brengen , waar onze relaties niet langer gekenmerkt zijn door conflict, onderdrukking en consumentisme, maar door broederschap, vergevingsgezindheid en verzoening." De paus eindigde met een gebed tot de Maagd Maria : "Maria, Moeder van Jezus, U die accepteerde, leer ons hoe we moeten accepteren, U die aanbad, leer ons te aanbidden. U die volgde, leer ons te volgen."

Bron: Vatican Radio

Foto: Merxsancta.nl