Paus opent Heilige Deur van Barmhartigheid

dinsdag, 08 december 2015
Nieuws
In Rome opende Paus Franciscus vanochtend de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek. Daarmee start het Jubeljaar van Barmhartigheid.
20151208-Paus-opent-Heilige-Deur-bij-Jaar-van-Barmhartigheid

“Het feest van de Onbevlekte Ontvangenis drukt de grootsheid uit van Gods liefde. Niet alleen vergeeft Hij zonden, maar in Maria wendt Hij zelfs de erfzonde af die aanwezig is in elke man en vrouw die in deze wereld komt.” Met die woorden opende Paus Franciscus vanochtend de Heilige Deur van Barmhartigheid. "Wij voeren deze daad uit, zo simpel en toch zo symbolisch, in het licht van het Woord van God dat wijst op het primaat van de genade. Keer op keer doen deze lezingen ons denken aan de woorden waarmee de engel Gabriël een verbaasd meisje over het mysterie vertelde dat op het punt stond om haar te omhullen: "Wees gegroet, vol van genade" (Lucas 01:28)."

Met de opening van de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek in Rome start een ‘Jubeljaar van de Barmhartigheid’. In de bul Misericordiae vultus (Het gelaat van de barmhartigheid), waarmee de paus het Jaar van de Barmhartigheid afkondigde, beklemtoont paus Franciscus dat de geloofwaardigheid van de Kerk recht evenredig is met de mate waarin zij barmhartigheid betoont. Met het Jubeljaar wil de paus de kerkelijke traditie van barmhartigheid opnieuw op de voorgrond plaatsen en de barmhartige en meelevende God, die teder is voor de mensheid, opnieuw helpen herontdekken. Vorige week nog sprak paus Franciscus de hoop uit dat het Jubeljaar zou leiden tot ‘een revolutie van tederheid.’ 

Bijbelse wortels
De idee van het ‘jubeljaar’ heeft wortels tot in de Bijbel en gaat terug tot het oudtestamentische boek Leviticus. In het vijfentwintigste hoofdstuk wordt verhaald dat God via Mozes de Israëlieten opdracht geeft om elk vijftigste jaar tot ‘jubeljaar’ uit te roepen. Volgens die Bijbelse traditie is het een jaar waarin de ballast van het verleden wordt afgeworpen en een nieuwe start wordt gemaakt. Zo werden tijdens het Jubeljaar de schulden kwijtgescholden en slaven vrijgelaten. Het was een jaar waarin de zwakken en uitgestotenen opnieuw tot hun recht konden komen. Vooral die laatste dimensie wil paus Franciscus met dit Jubeljaar van Barmhartigheid een nieuwe impuls geven. Het jaar moet gelovigen aansporen tot meer barmhartigheid voor hun naasten.

Pelgrimstocht
Tegelijk verbindt paus Franciscus dit jaar met de idee van een pelgrimstocht, die niet enkel innerlijk in het hart maar ook letterlijk met de voeten kan worden afgelegd. Gelovigen wereldwijd worden opgeroepen om op bedevaart te gaan naar Rome en er de vier monumentale basilieken te bezoeken. Maar wie de reis niet kan maken, kan op Jubelbedevaart in eigen land. Bisschoppenconferenties wereldwijd werden uitgenodigd om in de verschillende bisdommen in eigen land heilige deuren te openen in de kathedralen, basilieken en heiligdommen om een zo ruim mogelijke participatie van de gelovigen aan het Jubeljaar mogelijk te maken.

Om de betekenis van het Jaar van Barmhartigheid beter te verstaan, biedt Kerk in Nood u dit jaar samen met RK Alphacentrum en Samuel Advies een folder aan over het Jaar van Barmhartigheid. Klik hier voor meer informatie over bestellingen.

Bron: Kerknet/Zenit
Foto: Ansa, E. Ferrari