Paus op bedevaart naar Heilig Land

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Paus Franciscus zal van 24 tot 26 mei het Heilige Land bezoeken ter herinnering aan de "historische ontmoeting" tussen Paus Paulus VI en Patriarch Athenagoras. Tijdens deze bedevaart, waarvoor de Paus alle gelovigen uitnodigt te bidden, is er een...
ACN-20130924-01077_small

Paus Franciscus zal van 24 tot 26 mei het Heilige Land bezoeken ter herinnering aan de "historische ontmoeting" tussen Paus Paulus VI en Patriarch Athenagoras. Tijdens deze bedevaart, waarvoor de Paus alle gelovigen uitnodigt te bidden, is er een Oecumenische Ontmoeting bij het Heilige Graf met de vertegenwoordigers van alle Christelijke Kerken van het Heilige Land. Dit heeft de Paus vandaag aangekondigd na het Angelus op het Sint-Pietersplein in de stromende regen.

Voorafgaand aan het gebed tot Maria sprak Franciscus over de "diepere" betekenis van Jezus’ geboorte: ‘Hij is Gods Woord dat mens is geworden en zijn "tent" heeft opgeslagen en onder de mensen woont. De Evangelist schrijft: "Ja, het Woord is vlees geworden! Hij is onder ons zijn tent komen opslaan" (Joh. 1,14). Heel het Christendom is samengevat in deze woorden, die nooit ophouden te verwonderen! God is sterfelijk geworden, even kwetsbaar als wijzelf, Hij heeft gedeeld in onze menselijke toestand, behalve in de zonde, maar nam de zonden van de mensen op zich alsof ze van Hemzelf waren. Hij trad binnen in onze geschiedenis, en werd volledig God-met-ons!, Jezus’ geboorte laat ons daarom zien dat God bij iedere man en vrouw wilde zijn, bij ieder van ons, om Zijn leven en vreugde met ons te delen".

Dit "is de boodschap van Kerstmis: het Woord dat vlees werd. Zo onthult Kerstmis Gods oneindige liefde voor de mensheid. Daardoor is het het enthousiasme en de hoop van Christenen dat we onszelf in onze armoede geliefd weten en vergezeld en begeleid door God, en we beschouwen de wereld en de geschiedenis als de plaats waar we met Hem en met elkaar kunnen optrekken, naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een nieuwe belofte werd met Jezus geboren, een nieuwe wereld, maar ook een wereld die altijd kan worden vernieuwd. God blijft altijd aanwezig om de mensheid steeds opnieuw te verheffen, om de wereld te reinigen van de zonde, die bederft en veroudert.

De geschiedenis van de mensheid en van individuen kan gepaard gaan met moeilijkheden en zwakheden, maar, zo voegde Franciscus eraan toe, "het geloof in de Menswording betekent voor ons dat God is verenigd met de mensheid en met onze geschiedenis. Deze nabijheid van de Mensenzoon, tot iedere mens, tot ieder van ons, is een geschenk dat nooit ophoudt! Hij is met ons, Hij is God-met-ons: ziedaar het verheugende nieuws van Kerstmis, het goddelijke licht, waarvan de harten van de Maagd Maria en de Heilige Jozef waren vervuld, dat de weg wees aan de herders en aan de wijzen uit het Oosten, en dat vandaag voor ons straalt."

Het mysterie van de Menswording van Gods Zoon, "bevat ook een aspect dat verband houdt met de menselijke vrijheid, de vrijheid van ieder van ons. Inderdaad, Gods Woord slaat zijn tent op te midden van ons, ons zondaars die behoefte hebben aan genade. En wij allen zouden ons moeten haasten om de genade te ontvangen die Hij ons aanbiedt. In plaats daarvan, zo vervolgt het Evangelie van Johannes, ‘heette zijn volk Hem niet welkom’ (v.11). Maar al te vaak wijzen wij Hem af en geven we er de voorkeur aan om onszelf op te sluiten in onze dwalingen, met angst voor onze zonden. Maar Jezus geeft niet op en blijft zichzelf onophoudelijk aanbieden alsmede zijn reddende genade! Jezus is geduldig en wacht. Hij blijft altijd op ons wachten. Dit is een boodschap van verlossing, eeuwenoud en tegelijkertijd altijd nieuw. En wij, wij zijn geroepen om te getuigen van de boodschap van het Evangelie met deze vreugde van leven en licht, van hoop en liefde. Want daarin bestaat Jezus’ boodschap: leven, licht, hoop en liefde."

Net voor het Angelus bad de Paus tot "Maria, de Moeder van God en onze liefhebbende Moeder, die ons altijd bijstaat, zodat wij trouw blijven aan onze Christelijke roeping en werk maken van het verlangen naar rechtvaardigheid en vrede, dat we koesteren bij het begin van dit nieuwe jaar."

Na het gebed tot Maria kondigde Franciscus zijn volgende reis aan: "In deze vreugdevolle sfeer, die typisch is voor deze Kersttijd, kondig ik graag aan dat ik, als God het wil, van 24 tot 26 mei op bedevaart zal gaan naar het Heilige Land. Deze bedevaart heeft tot doel om de historische ontmoeting te vieren tussen Paus Paulus VI en Patriarch Athenagoras, die plaatsvond op deze dag, 5 januari, 50 jaar geleden. De bedevaart kent drie etappes: Amman, Bethlehem en Jeruzalem. Er zal bij het Heilige Graf een Oecumenische Ontmoeting worden gevierd met vertegenwoordigers van alle Christelijke Kerken van Jeruzalem, samen met Patriarch Bartholomeus van Constantinopel. Ik nodig u vanaf nu uit om mee te bidden dat deze bedevaart een bedevaart van gebed mag zijn".

Niet lang daarna, nog voor de afsluiting, zei Franciscus: "In de afgelopen weken heb ik vanuit de hele wereld zo veel gelukswensen voor Kerstmis en het nieuwe jaar mogen ontvangen. Ik zou graag iedereen willen beantwoorden, maar helaas is dat onmogelijk! Daarom wil ik de kinderen bedanken voor hun mooie tekeningen, die echt prachtig zijn! Ik wil de jongeren bedanken, de ouderen, alle gezinnen, parochies en religieuze gemeenschappen en verenigingen, bewegingen en groepen die mij hebben vereerd met genegenheid en warmte. Ik vraag iedereen om voor mij te blijven bidden, ik heb het nodig, alsook voor mijn dienst aan de Kerk. Dank jullie wel".

Bron: AsiaNews

Vertaling: Camiel Donkers

Foto: © Grzegorz Galazka and Kerk in Nood