fbpx

Paus ontvangt slachtoffers aanval Nice

donderdag, 01 december 2016
Nieuws
Aanval-nice-paus-Franciscus

Paus Franciscus sprak op 25 september met slachtoffers en familieleden van de terroristische aanslag op de Franse feestdag 14 juli. Daarbij moedigde hij religieuze groeperingen aan wederzijdse haat te verwerpen en broederlijke relaties met elkaar te onderhouden. Als blijk van herinnering aan de mensen die er zijn vermoord, ontving de Paus 86 bloemen. De ontmoeting werd bekritiseerd door sommige seculieren en milieuactivisten. Islamitische en Joodse leiders spraken hun waardering uit.

De Paus ontmoette 180 mensen. Onder hen slachtoffers van de aanslag en hun familie, hoogwaardigheidsbekleders van de stad Nice, leden van de interkerkelijke geloofsgroep, Alpes-Maritimes broederschap, de Bisschop van Nice en vertegenwoordigers van Joodse, Islamitische en Orthodoxe gemeenschappen.

Eerlijke dialoog
In zijn toespraak zei hij dat wanneer de contacten tussen de diverse religies intensief blijven, dit de pijn van deze dramatische gebeurtenissen enigszins kan verzachten. Volgens de Paus is het een noodzaak om een open en gelijkwaardige dialoog en eerlijke relaties te onderhouden, in het bijzonder voor wie geloven in de Ene en Barmhartige God. “Wanneer de verleiding om zich op zichzelf terug te werpen groot wordt, of wanneer men haat wil beantwoorden met haat en geweld met geweld, dan is een ware ommekeer vanuit het hart noodzakelijk. Dit is de boodschap die het Evangelie van Jezus voor ons allen heeft”, aldus de Paus. “Wij kunnen de aanvallen van de duivel slechts beantwoorden met woorden en werken van de Heer, met vergevingsgezindheid en met liefde en respect voor de ander, onze buurman of -vrouw, zelfs als deze zeer van ons verschilt.”

Spanningen in multiculturele gemeenschap
De boodschap van de Paus werd voorafgegaan door een toespraak van Monseigneur Andre Marçeau, Aartsbisschop van Nice en van de burgemeester Christian Estrosi. De laatste gaf de Paus een mand met 86 veelkleurige bloemen, evenveel als er slachtoffers waren en evenzo verschillend. Het grote belang van interreligieus contact werd onderstreept. Op de aanval van de Frans-Tunesische Mohamed Lahouaiej, die Allah Akhbar riep terwijl hij met een vrachtwagen over zijn slachtoffers reed, werd met lof gereageerd op de sociale media van IS. De aanval en een reeks terroristische explosies hebben in Frankrijk anti-islam sentimenten aangewakkerd en de spanningen binnen Frankrijks multiculturele gemeenschap ten top gedreven.

Ontmoeting bekritiseerd
De ontmoeting met Paus Franciscus werd door sommige mensenrechten organisaties bekritiseerd vanwege de staatsrechtelijke scheiding van Kerk en Staat in Frankrijk. Juliette Chesnel-Le Roux, lid van de groene partij en raadslid in de gemeenteraad van Nice, noemde de bijeenkomst met het hoofd van de Katholieke Kerk een provocatie, omdat er onder de slachtoffers veel mensen waren met andere geloofsovertuigingen. Een ander geluid kwam van Imam Boubekeur Bekri, vicepresident van het Regionaal Orgaan van het Islamitisch Geloof in zuidoost Frankrijk. Hij was aanwezig in Rome en noemde het juist goed dat gelovigen nader tot elkaar komen. Ook Joodse leiders waren positief over de ontmoeting met de Paus.

“Ik bid tot de God van Erbarmen voor alle gewonden”, zei de Paus. “Sommigen van hen zijn er vreselijk aan toe en lijden lichamelijk of geestelijk. Ik bid ook voor hen die niet konden komen en voor allen die nog verpleegd worden in ziekenhuizen. De Kerk blijft u nabij en staat u bij met oneindig veel compassie en mededogen. In tijden als deze, die zo zwaar te verdragen zijn, is de gemeenschap van de Kerk nabij. Zij vraagt de Heer om u te helpen en om uw harten te overladen met gevoelens van vrede en broederschap. ”Aan het einde van de audiëntie sprak de Paus persoonlijk met ieder van de aanwezigen.