"Paus moet reis naar Israël uitstellen"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Christelijke leken uit Israël en de Palestijnse gebieden hebben paus Benedictus XVI gevraagd zijn voor mei geplande bezoek aan Israël uit te stellen.
palestine-christians-200-x-145

Christelijke leken uit Israël en de Palestijnse gebieden hebben paus Benedictus XVI gevraagd zijn voor mei geplande bezoek aan Israël uit te stellen.

In een brief aan de Heilige Vader schrijven zij dat een bezoek "op dit moment door de staat Israël misbruikt en onjuist geïnterpreteerd wordt". De aanwezigheid van de paus wordt uitgelegd als blijk van goedkeuring voor de "politiek en gruweldaden" van de Israëlische regering, aldus de auteurs.

De brief is dit weekeinde aan de pauselijk nuntius in Jeruzalem overhandigd. Zij is ondertekend door veertig autochtone christenen van verschillende denominaties. Zij vertegenwoordigen "de brede meerderheid van de christenen in het Heilig Land", aldus een van hen.

Om de indruk te vermijden dat zij kerkelijk verzet tegen de paus willen opwekken hebben de schrijvers persoonlijk ondertekend en niet namens de organisaties voor wie zij werken. In principe betekent een pausbezoek voor de lokale Kerk een "grote eer", aldus de brief. Tegelijkertijd hadden de autochtone christenen al bezwaren tegen het bezoek nog voor de Gaza-oorlog uitbrak, omdat het de indruk wekt dat "alles in orde is".

In de brief worden zes punten genoemd waaraan eerst zou moeten worden voldaan voor een pausbezoek overwogen kan worden. Daaronder is de erkenning van de "gemeenschappelijke en open status van Jeruzalem". De Heilige Stad mag net zo min als de rest van het Heilig Land door geen van de godsdiensten als bijzonder eigendom worden geclaimd. Van de christelijke Kerken en hun instellingen mogen vanwege hun bijzondere pastorale en charitatieve werk geen belasting worden geheven. Maar voor alles dienen de Palestijnse christenen als de "oorspronkelijke bewoners van het Heilig Land" bewegingsvrijheid te hebben in plaats van dat zij als "een kudde vee worden opgesloten". Zowel zielzorg als normale familiecontacten zijn door de Israëlische veiligheidsmaatregelen ernstig beperkt.

Officieel heeft het Vaticaan de reis nog niet bevestigd.

Bron: KN/KNA