Paus: "Meer martelaren dan ooit"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De "tijd van de martelaren is nog niet voorbij. Vandaag de dag kunnen we zelfs zeggen dat de Kerk nu meer martelaren heeft dan tijdens de eerste...
20130416_Irak01

De "tijd van de martelaren is nog niet voorbij. Vandaag de dag kunnen we zelfs zeggen dat de Kerk nu meer marte- laren heeft dan tijdens de eerste eeuwen." Dat heeft paus Franciscus maandag gezegd tijdens een preek in de kapel van Santa Martha, het complex waar hij voor- lopig zijn intrek heeft genomen.

"De Kerk heeft vele mannen en vrouwen die worden verguisd door laster, die vervolgd worden, die worden gedood uit haat tegen Jezus, uit haat tegen het geloof. Sommigen zijn vermoord omdat zij de catechismus onderwijzen. Anderen zijn gedood omdat ze een kruis dragen. (€¦) Vandaag de dag worden zij in vele landen belasterd en vervolgd… Het zijn onze broeders en zusters die vandaag de dag lijden in dit tijdperk van de martelaren."

Wereldwijd

Het was de tweede achtereenvolgende dag dat de paus zijn gedachten liet uitgaan naar de martelaren van onze tijd, naar de vele christenen die vervolgd worden in vele delen van de wereld. Zondag sprak de paus naar aanleiding van de lezing uit de Handelingen van de Apostelen over het geweld tegen de eerste christelijke gemeenschap in Jeruzalem. Maandag sprak hij opnieuw naar aanleiding van de Handelingen, ditmaal over Stefanus, en benadrukte daarbij het kwaad van laster.

Stefanus, de eerste martelaar van de Kerk, was het slachtoffer van laster, zei de paus in zijn door Radio Vaticaan uitgezonden preek. "Laster is erger dan zonde, het is de directe uitdrukking van Satan."

"Vuile strijd"

De lezing uit de Handelingen van de Apostelen verhaalt over de diaken Stefanus die voor het Sanhedrin wordt gesleept vanwege zijn getuigenis voor het evangelie dat gepaard ging met "grote wondertekenen".

Zoals de tekst zegt kwamen "valse getuigen" voor het Sanhedrin om Stefanus te beschuldigen. Dit was geen "eerlijke strijd, geen strijd tussen goede mensen", aldus de paus. Want Stefanus" vijanden kozen de weg van de vuile strijd, "de weg van laster".

"Geboren uit haat"

"We zijn allemaal zondaars. Wij allemaal. Ieder van ons begaat zonden. Maar laster is iets anders. Het is natuurlijk ook een zonde, maar het is meer dan dat. Laster wil Gods werk vernietigen. Laster komt voort uit iets zeer slechts: het wordt geboren uit haat en haat is Satan’s werk. Laster vernietigt Gods werk in mensen, in hun ziel. Laster gebruikt leugens om vooruit te komen. En laat er in ons geen twijfel over bestaan: Waar laster is, is Satan zelf."

Nog niet voorbij

Daarentegen heeft Stephen niet op de leugens gereageerd met leugens. "Op die manier wilde hij zichzelf niet redden. Hij keek naar de Heer en gehoorzaamde de wet", in de vrede en waarheid van Christus. Dit "is wat er gebeurt in de geschiedenis van de Kerk", want vanaf de eerste martelaar tot op heden zijn er talrijke voorbeelden van hen die met grote moed getuigen van het Evangelie. Inderdaad, de tijd van de martelaren is niet voorbij.

Onze tijd "is een tijdperk met meer martelaren dan die van de eerste eeuwen", een tijdperk van "veel geestelijke onrust".

Bescherming door Maria

Om dit te illustreren riep de paus het beeld in herinnering van een eeuwenoude Russische icoon die Onze Lieve Vrouw toont die met haar mantel het volk van God beschermt.

"We bidden tot Onze Lieve Vrouw om ons te beschermen. In tijden van geestelijke onrust is de veiligste plek onder de mantel van Onze Lieve Vrouw. Zij is de moeder die zorg draagt €‹€‹voor de Kerk. En in deze tijd van de martelaren, is zij de hoofdpersoon, degene die beschermt. Zij is de Moeder […] Laten we dat in geloof zeggen: De Kerk, Moeder, is onder uw bescherming. Bescherm de Kerk!"

Bron: AsiaNews, foto: AP