Paus laakt schending godsdienstvrijheid

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
In zijn inmiddels traditionele nieuwjaarstoe- spraak tot het Vaticaanse corps diplomatique heeft Paus Benedictus XVI de bedreiging...
20110111paus01

In zijn inmiddels traditionele nieuwjaarstoespraak tot het Vaticaanse corps diplomatique heeft Paus Benedictus XVI de bedreiging van de godsdienstvrijheid aan de kaak gesteld. De paus hield zijn toespraak in het Vaticaan tegenover diplomatieke vertegenwoordigers van 180 landen en internationale organisaties die betrekkingen hebben met de Heilige Stoel.

Aanslagen

Paus Benedictus XVI ging hij in op de problemen die de Kerk wereldwijd ervaart en die de uitoefening haar missie hinderen. Daarbij wees hij op de recente aanslagen op Christenen in Irak, Egypte en Nigeria. Verder noemde hij de Pakistaanse anti-blasfemiewet, die vaak wordt gebruikt als excuus voor onrecht en geweld tegen religieuze minderheden.

Ook de Kerk in China gaat momenteel door een zware periode. Volgens de Paus is Azië het werelddeel waar de vrijheid van godsdienst het meest geschonden wordt.

Westerse landen

De toespraak bevatte ook kritiek op westerse landen waar pluralisme en tolerantie hoog in het vaandel staan, maar waar de godsdienst in feite wordt gemarginaliseerd. Volgens de Paus gebeurt dit onder meer door inperking van het recht van gelovigen om middels symbolen, zoals het kruisbeeld, uiting te geven aan hun geloof. Ook wordt het Christenen in sommige gevallen verboden om in de uitoefening van hun professie een beroep te doen op hun religieuze overtuigingen.

Deze marginalisatie van godsdienstigheid is volgens Benedictus XVI een directe aanval op de culturele wortels die identiteit en de sociale samenhang van vele landen voeden.

Positief

Benedictus XVI vroeg ook aandacht voor positieve ontwikkelingen. Zo besloot Vietnam onlangs om een Pauselijk vertegenwoordiger aan te wijzen. Hoewel deze functionaris vooralsnog geen permanente status lijkt te hebben, maakt de aanstelling een einde aan een 60-jarige periode zonder diplomatieke betrekkingen.

Verder complimenteerde de Paus de Europese landen die zich hebben uitgesproken tegen het crucifixverbod van het Europese Hof voor de Mensenrechten. Ook zei het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk blij te zijn met de verwerping van de resolutie over inperking van het recht op gewetensbezwaar bij medisch personeel, afgelopen oktober in de Raad van Europa.

Religie geen probleem

Aan het slot van zijn toespraak benadrukte Benedictus XVI dat religie geen probleem vormt voor de samenleving en ook geen bron is van onenigheid en conflict. De oprechte zoektocht naar God heeft geleid tot een groter respect voor de menselijke waardigheid, aldus Paus Benedictus. Ook wees hij erop dat christenen in heden en verleden veel hebben bijgedragen aan democratische instellingen en de erkenning van mensenrechten.

Geen privileges

"De Kerk zoekt geen privileges, maar vraagt eenvoudigweg om haar zending in vrijheid te kunnen uitoefenen", zei Benedictus aan het einde van zijn nieuwjaarsrede. "Laat geen enkele menselijke samenleving zichzelf de essentiële bijdrage van godsdienstige mensen en gemeenschappen ontzeggen. Door godsdienstvrijheid te garanderen, kan de samenleving profiteren van gerechtigheid en vrede die het resultaat zijn van trouw aan God en aan zijn heilige wil."

 

Bron: KatholiekNederland