Paus klaagt wantoestanden Afrika aan

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Hartelijk verwelkomd door enthousiaste menigten heeft paus Benedictus XVI tijdens zijn eerste Afrikareis de beroerde omstandigheden aangeklaagd waarin grote delen van het continent verkeren.
poop-200-x-112

Hartelijk verwelkomd door enthousiaste menigten heeft paus Benedictus XVI tijdens zijn eerste Afrikareis de beroerde omstandigheden aangeklaagd waarin grote delen van het continent verkeren.

De internationale pers focuste vooral op zijn terloopse uitspraak tijdens de heenreis dat condooms niet de oplossing vormen voor het aidsprobleem, maar dat eerder verergeren. De paus sprak echter vooral over het "lijden, het geweld, armoede en honger, corruptie en machtsmisbruik". Een christen mag daar nooit over zwijgen, zei hij staande naast de Kameroense president Paul Biya, een voormalige seminarist die zich graag laat voorstaan op zijn katholiciteit, maar die zijn land sinds 1982 met ijzeren vuist regeert. Diens verhouding met de katholieke Kerk, die keer op keer de wantoestanden, corruptie en het gebrek aan democratie heeft aangeklaagd, is niet zo best als hij doet voorkomen. Onder zijn bewind is een aantal priesters en zusters en zelfs een aartsbisschop vermoord zonder dat de daders ooit gepakt zijn.

Beschaving van liefde

Paus Benedictus wees op het immense lijden, veroorzaakt door de vele regionale conflicten die "duizenden mensen dakloos en verloren maken, verweesd of verweduwd". Nieuw was zijn aanklacht van de moderne slavernij: "In een continent dat in voorbije tijden zovelen van zijn mensen wreed heeft zien ontwortelen en overzee heeft zien verhandelen om als slaven te werken, is met de mensenhandel een nieuwe vorm van slavernij ontstaan, in het bijzonder in weerloze vrouwen en kinderen."

"In een tijd van wereldwijde voedseltekorten, financiële onrust en verontrustende patronen van klimaatverandering lijdt Afrika boven verhouding zwaar", aldus de paus. "Meer en meer van zijn mensen vallen ten prooi aan honger, armoede en ziekte. Zij schreeuwen om verzoening, gerechtigheid en vrede. En dat is wat de Kerk hun te bieden heeft. Geen nieuwe vormen van economische of politieke onderdrukking, maar de glorievolle vrijheid van de kinderen van God. Niet het opleggen van culturele modellen die de rechten van ongeborenen negeren, maar het zuivere, helende water van het Evangelie van het leven. Geen bittere interetnische of interreligieuze rivaliteit, maar de gerechtigheid, vrede en vreugde van Gods koninkrijk, die zo raak omschreven zijn door paus Paulus VI als de beschaving van de liefde.

Hoop in het lijden

Te midden hiervan komt de paus, aldus Benedictus XVI, "als een herder" om de hoop van het evangelie te brengen "in een situatie van groot lijden en onrecht".

De paus herinnerde eraan dat de christelijke geschiedenis van Afrika begon met de Afrikanen die Sint-Petrus met Pinksteren hadden horen spreken. "Petrus" opvolger moet daarom naar Afrika komen, om met jullie het leven gevende geloof in Christus te vieren dat zoveel zonen en dochters van dit grootse continent steunt en voedt!"

Hij riep alle Afrikaanse bisschoppen, priesters, religieuzen en leken op dit "moment van genade" aan te grijpen om zichzelf "opnieuw toe te wijden aan de opdracht van de Kerk om hoop te brengen aan de harten van de mensen van Afrika en alle volkeren in de wereld."

"Zelfs te midden van het ergste lijden brengt de christelijke boodschap altijd hoop." Hij gaf het voorbeeld van de heilige Josephine Bakhita, een Sudanees meisje dat was ontvoerd en als slavin was verkocht en later christen werd. "Zij is een stralend voorbeeld van de transformatie die een ontmoeting met God teweeg kan brengen in een situatie van groot lijden en onrecht." Geconfronteerd met dit lijden en onrecht kan een christen nooit zwijgen, maar moet hij "luid en duidelijk" het evangelie verkondigen.

"Hier in Afrika en op vele andere plaatsen in de wereld verlangen ontelbare mannen en vrouwen een woord van hoop en troost te horen."

Bron: KN/NCR/CNA