Paus: "Jeruzalem moet stad van vrede zijn"

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Op de laatste dag van zijn bezoek aan het Heilig Land heeft Paus Franciscus een privébezoek ge- bracht aan president Shimon Peres, meldt Radio Vaticaan.
20140526_israel01

Op de laatste dag van zijn bezoek aan het Heilig Land heeft Paus Franciscus een privébezoek gebracht aan president Shimon Peres. Dat meldt Radio Vaticaan.

In een gezamenlijke persontmoeting voorafgaand aan de ontmoeting verklaarde het Israëlische staatshoofd dat vrede "creativiteit en inspiratie" nodig heeft en dat hij gezien heeft dat de Paus over beide beschikt.

De Paus op zijn beurt bedankte Peres voor zijn warme woorden van welkom en zei dat de ontmoeting hem heeft geïnspireerd tot een "nieuwe zaligspreking: zalig zij die het huis binnengaat van een wijze en goede man". "En ik voel mij gezegend", voegde hij eraan toe.

Kankerpatiëntjes

Bij de toegang tot het presidentieel paleis stelde president Peres de Paus voor aan een aantal terminaal zieke kankerpatiëntjes die kenbaar hadden gemaakt voor hun overlijden de Paus te ontmoeten.

Kort daarna plantten de Paus en de president een olijfboom in de tuin van het presidentieel paleis. Beiden hielden toespraken in de aanwezigheid van religieuze, politieke en maatschappelijke kopstukken. Daarnaast waren er enkele honderden kinderen van verschillende geloofsrichtingen aanwezig.

Religieuze rechten

In zijn toespraak veroordeelde de Paus antisemitisme en moedigde hij vredesinspanningen aan om het Israëlisch-Palestijnse conflict en de interreligieuze spanningen op te lossen. Hij wees alle vormen van intolerantie af en eiste dat de rechten van de Christelijke gemeenschap gerespecteerd worden net als "de rechten van alle andere religieuze groeperingen en minderheden" in Israël.

Heilige plaatsen

De Paus drukte zijn hoop uit dat Jeruzalem "werkelijk de Stad van Vrede" mag zijn en dat zijn heilige plaatsen geen "monumenten of musea voor toeristen zijn, maar plaatsen waar geloofsgemeenschappen dagelijks hun geloof kunnen uitdrukken en hun werken van barmhartigheid kunnen volbrengen".

Hij benadrukte dat hun "gewijde karakter voor altijd behouden blijft" voor degenen die er vandaag en in de toekomst willen bidden. "Hoe goed is het als pelgrims en inwoners vrije toegang genieten tot de heilige plaatsen en vrij kunnen deelnemen aan religieuze plechtigheden." De Paus maakte daarmee een toespeling op de moeilijkheden die Christen-Palestijnen ondervinden om de heilige plaatsen te bezoeken, bijvoorbeeld rond Kerst en Pasen.

Bron: Radio Vaticaan, foto: CNS