Paus Franciscus: "Steun Kerk in Nood"

Project
Paus Franciscus nodigt u uit om samen met Kerk in Nood overal in de wereld een werk van barmhartigheid te realiseren.
Visual-Dossier-Barmhartigheid

Paus Franciscus: "Ik nodig u uit om samen met Kerk in Nood overal in de wereld een werk van barmhartigheid te realiseren, namelijk iets blijvends, een duurzaam werk van barmhartigheid, een structuur voor de vele noden die er vandaag de dag zijn in de wereld.” 

Voorbeelden van barmhartigheid
Paus Franciscus heeft 2016 uitgeroepen tot Jaar van Barmhartigheid. “De Kerk geeft het voorbeeld van vele gewone mannen en vrouwen die de hongerigen en dorstigen voeden en te drinken geven en die de naakten kleden. (…) De Kerk leert ons om de zieken nabij te zijn, thuis, in het ziekenhuis of in een verpleegtehuis. De Kerk leert ons om de gevangenen te bezoeken en hen menselijk te benaderen, want alleen de barmhartigheid kan het innerlijk veranderen opdat iemand weer in de maatschappij integreert. Tot slot leert de Kerk ook om de verlaten en eenzame stervenden nabij te zijn.” 

Concrete projecten
In Kerk in Nood ziet Paus Franciscus een organisatie die de barmhartigheid concreet maakt en daarom roept hij iedereen op om Kerk in Nood te steunen. Voorbeelden zijn noodhulp voor Ecuador, dat getroffen werd door een aardbeving, huisvesting voor zusters die onder de armste mensen wonen in El Salvador en beveiligingsmaatregelen voor kerken in Pakistan die bedreigd worden door extremisten. Helpt u mee?