Paus Franciscus is een geschenk

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
"Paus Franciscus is een geschenk van de Goddelijke Voorzienigheid en een vrucht van het gebed van de gehele Kerk"Johannes Heereman von Zuydtwyck, Uitvoerend President van "Kerk in Nood", juicht de verkiezing toe van de Heilige Vader.
20130314franciscus1

"Paus Franciscus I is een geschenk van de Goddelijke Voorzienigheid en een vrucht van het gebed van de gehele Kerk"

Johannes Heereman von Zuydtwyck, Uitvoerend President van "Kerk in Nood", juicht de verkiezing toe van de Heilige Vader.

Na dagen van gebed en wachten, waarin niet alleen de stemgerechtigde kardinalen, maar ook de gehele Kerk zich in de Geest hadden verzameld voor de pauskeuze, heeft God ons gezegend met een vreugde die vooruitloopt op Pasen: ‘Habemus Papam’. Wij danken de Goddelijke Voorzienigheid voor de nieuwe geestelijke leider van de Kerk, de Heilige Vader Franciscus I. We vragen dat hem Gods kracht en verlichting worden verleend en vertrouwen zijn pontificaat toe aan de voorspraak van Maria en de voorbeden van de Kerk.

Wij willen, net als de kardinalen onmiddellijk na de verkiezing, Paus Franciscus I. onze loyaliteit en gehoorzaamheid beloven, wat gehoorzaamheid is aan God en aan de waarheid die door Hem geopenbaard is.

Als internationale katholieke pastorale charitatieve organisatie onder pauselijk recht, ondersteunt "Kerk in Nood" de Heilige Vader over de hele wereld in zijn taak de gemeenschap van geloof en liefde te versterken.

Christus opdracht aan Petrus: ‘Weid mijn schapen’ wordt voorafgegaan door de vraag van de Heer: ‘Hebt gij Mij lief?’ Wij willen ook reageren op deze vraag, waarop het antwoord was: ‘Heer, Gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb", en doen dat door onze gebeden, door de prediking van het Evangelie en door de lijdende en vervolgde broeders en zusters over de hele wereld te helpen.

Copyright foto: Grzegorz Galazka