"Paus Franciscus, de hoop op een echte Arabische lente", volgens de Chaldeese Patriarch

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Voor Mar Louis Raphael I Sako, Patriarch van de Chaldeese Kerk, was de verkiezing van deze Paus een verassing van de Heilige Geest...
20130325_IRAQ_-_VATICANO_-_papa_francesco

De Paus zijn ervaringen met de Argentijnse dictatuur en zijn dialoog met Moslims en Joden zijn belangrijk omdat hij de mensen zal kunnen inspireren om te geloven in verandering en om niet toe te geven aan een gevoel van wanhoop en ontmoediging. Ook zal hij de waarde van missie en zending voor de Kerk, wereldwijd, kunnen vergroten.

Baghdad (Asia News) Volgens de Patriarch is de verkiezing van Paus Franciscus een belangrijke gebeurtenis voor de Chaldeese Kerk, voor de Christenen uit het Midden-Oosten en voor de landen die de Arabische lente hebben meegemaakt want zijn getuigenis zal de mensen sturen en leiden vanuit een winter naar een waarachtige lente.

Voor de nieuwe Paus vormen het geweld en de wreedheden die Argentinië nog niet zolang geleden heeft meegemaakt, waaronder de jaren onder een moorddadig militair regime, een belangrijk onderdeel van zijn Pausschap. Het wordt als positief ervaren dat hij uit eigen beleving in staat zal zijn de mensen te bemoedigen en in verandering te doen geloven.

De verkiezing van een Argentijn verraste iedereen, zeker gezien zijn leeftijd en herkomst, zei Mar Louis
Raphael I. Het moet wel de keuze van de Heilige Geest zijn geweest die deze man aan het roer wilde hebben in deze barre, moeilijke tijden.

Zijn eenvoud, zijn goedheid, zijn taal die het hart bereikt, heeft bij ons allen een gevoelige snaar geraakt.
Hij spreekt niet vanaf een blad met aantekeningen maar recht uit het hart, wat diepe indruk gemaakt heeft op ons volk.

Patriarch Mar Louis Raphael I die op 6 maart in Baghdad ingewijd werd na zijn verkiezing tot Patriarch door het Chaldeese conclaaf te Rome, in januari, jongst leden zegt dat hij aanstaande woensdag in Rome zal zijn voor de inauguratie mis van Paus Franciscus.

Wij weten dat hij zich bij ons betrokken zal voelen omdat hij uit een regio komt, Latijns Amerika, die dezelfde problemen heeft als wij: armoede, crisis, een gewelddadig politiek klimaat. Paus Franciscus weet veel over de waarde van justitie, vrede, vrijheid en de menselijke waardigheid. Daarom zal hij de Christenen in de Arabische wereld kunnen begrijpen.

De nieuwe Paus was al een voorvechter van interkerkelijke dialoog met Joden en Moslims toen hij leiding gaf aan het Aartsbisdom in Buenos Aires. Hij is een man van dialoog en van uitwisseling van gedachten die verder gaat dan de dogma’s en die uit betrokkenheid en vriendschap spreekt.

Voor Patriarch Sako heeft deze Paus, een Jezuïet, de missie al nieuw leven ingeblazen doordat hij duidelijk gemaakt heeft dat de kerk een universeel karakter heeft en zich niet beperkt tot een land, een taal of een etnische groepering, dat de kerk openstaat voor ideeën en getuigen moet van de grootsheid van een dienend evangelie.

Namens de Iraakse Christenen zegt de Patriarch: Wij zijn hem nabij en wij zijn hem trouw. Hij is onze vader, onze voornaamste pastoraal leider. Wanneer hij spreekt zullen al onze kerken, zelfs de kleinste, zoals de onze in Irak, delen in de wereldomvattende kerk die een bron is van vertrouwen en hoop.

Bron: Asia News

Bron foto: Asia News