Paus doet oproep tot leiders G20

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De leiders van de G20, momenteel bijeen in Sint Petersburg, "kunnen niet onverschillig blijven" tegenover de tragedie in Syrië....
20130906_Syrie01

De leiders van de G20, momenteel bijeen in Sint Petersburg, "kunnen niet onverschillig blijven" tegenover de tragedie in Syrië.

Dat schrijft Paus Franciscus in een brief aan de Russische president Vladimir Putin, gastheer van de top van de twintig belangrijkste industrielanden.
De leiders "moeten helpen wegen te vinden om de tegengestelde posities te overwinnen en het "nietige plan van een militaire oplossing" te laten varen, schrijft de Paus. Zij moeten ook "al het mogelijke ondernemen om humanitaire hulp te garanderen aan degenen die onder het conflict lijden, zowel binnen als buiten de landsgrenzen."
In zijn brief doet de Paus opnieuw een nadrukkelijk appel op de wereldleiders om een vreedzame oplossing voor het conflict in Syrië te vinden.

Herhaalde oproep

Woensdag herhaalde de Paus tijdens de algemene audiëntie zijn oproep van afgelopen zondag om zaterdag tot dag van gebed en vasten voor vrede in Syrië en het gehele Midden-Oosten te maken. Donderdag werden alle Pauselijke diplomaten geïnstrueerd over het Vaticaanse standpunt inzake Syrië en over het initiatief van de Paus.

Verantwoordelijk

In zijn brief aan president Putin schrijft de Paus dat "het betreurenswaardig is (€¦) dat vanaf het begin van het conflict in Syrië eenzijdige belangen prioriteit hebben gekregen en feitelijk de zoektocht naar vrede hebben gehinderd waarmee de zinloze slachting die nu plaatsvindt had kunnen worden voorkomen."
"De leiders van de G20 kunnen niet onverschillig blijven tegenover de dramatische situatie van het geliefde Syrische volk die al veel te lang heeft geduurd en zelfs het risico met zich meedraagt om nog groter lijden te brengen naar een regio die zwaar wordt beproefd en nood heeft aan vrede."

Persoonlijk appel

Tot ieder van de aanwezig leiders richt de Paus een "hartgrondig appel" om wegen tot een vreedzame oplossing te vinden. "Laat er een hernieuwde inzet zijn om met moed en vastberadenheid een vreedzame oplossing te zoeken door dialoog en onderhandelingen met de partijen en unaniem gesteund door de internationale gemeenschap."

Standpunten toegelicht

Het standpunt van het Vaticaan met betrekking tot de situatie in Syrië is donderdag onder de aandacht gebracht van alle ambassadeurs bij de Heilige Stoel. De Vaticaanse minister van buitenlandse zaken, mgr. Mamberti, zette de elementen op een rijtje die de Heilige Stoel belangrijk acht voor een eventueel plan voor de toekomst van Syrië.
Allereerst moet er worden gestreefd naar herstel van de dialoog tussen de partijen en verzoening van het Syrische volk. Daarnaast is het belangrijk de eenheid van het land te behouden en het ontstaan van aparte gebieden voor de verschillende bevolkingsgroepen te voorkomen. Daartoe dient ook de territoriale integriteit van Syrië worden gegarandeerd.

Bron: KN/AsiaNews, foto: AP