Paus bidt voor kinderen en gezinnen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Paus Benedictus XVI heeft tijdens zijn bezoek aan Tsjechië een emotioneel gebed gebeden voor de stabiliteit van het huwelijk en voor het welzijn van alle kinderen op deze wereld.
paus-en-kinderen-200-x-153

Paus Benedictus XVI heeft tijdens zijn bezoek aan Tsjechië een emotioneel gebed gebeden voor de stabiliteit van het huwelijk en voor het welzijn van alle kinderen op deze wereld.

Het was het eerste officiële optreden van de paus na aankomst op het vliegveld van Praag. Van daaruit ging hij naar de kerk van Onze Lieve Vrouw van de Overwinning, waar zich ook het bekende Kindje Jezus van Praag bevindt.

Na het Allerheiligste te hebben vereerd zei Benedictus tot de aanwezige gezinnen dat "het beeld van het kind Jezus het mysterie van de menswording in herinnering roept, van de almachtige God die mens werd en die dertig jaar in het nederige gezin van Nazareth leefde."

"Mijn gedachten gaan naar jullie gezinnen en alle gezinnen €¦ als wij het Kind Jezus vragen om de gave van eenheid en harmonie."

"wij denken in het bijzonder aan jonge gezinnen die zo hard moeten werken om hun kinderen geborgenheid en een behoorlijke toekomst te bieden. Wij bidden voor gezinnen in moeilijkheden, die worstelen met ziekte en lijden, voor hen in crisis, verdeeld of uiteengescheurd door ruzie of ontrouw. Wij vertrouwen hen allemaal toe aan het Heilige Kind van Praag, wetend hoe belangrijk hun stabiliteit en harmonie is voor de werkelijke vooruitgang van de samenleving en voor de toekomst van de mensheid", aldus de Heilige Vader.

"In het Heilige Kind van Praag overdenken wij de schoonheid van de jeugd en de genegenheid die Jezus Christus altijd getoond heeft voor de kleintjes€¦ Maar hoeveel kinderen worden niet bemind, niet verwelkomd, niet gerespecteerd! Hoevelen van hen lijden onder geweld en iedere vorm van uitbuiting door gewetenlozen!"

"Mogen kinderen altijd worden bejegend met het respect en de aandacht die hen toekomt: zij zijn de toekomst en de hoop van de mensheid!", aldus de paus.

Bij het beeld van het Kindje Jezus bad de paus het volgende gebed:

O mijn Heer Jezus,

Wij zien naar u op als kind en geloven dat u de Zoon van God bent,

Die mens geworden is door de werking van de Heilige Geest in de schoot van de maagd Maria.

Net als in Bethlehem, aanbidden ook wij u met Maria en Jozef, de engelen en de herders, en erkennen u als onze enige Redder.

U werd arm om ons met uw armoede te verrijken.

Geef dat wij nooit de armen zullen vergeten en al degenen die lijden.

Bescherm onze gezinnen,

Zegen alle kinderen van de wereld en geef dat de liefde die u heeft gebracht altijd onder ons mag heersen en ons tot een gelukkiger leven moge leiden.

Geef, o Jezus, dat allen de waarheid van uw geboorte mogen erkennen opdat zij allen mogen weten dat u bent gekomen om licht, vreugde en vrede te brengen aan de hele mensenfamilie.

U bent God, die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest in de eeuwen der eeuwen. Amen.