Paus bezorgd over godsdienstvrijheid

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Paus Benedictus XVI heeft bij de nieuwjaarsont- vangst van de leden van het Corps Diplomatique zijn bezorgdheid uitgesproken over de precaire situatie van de godsdienstvrijheid in€¦
20120109godsdienstvrijheid02

Paus Benedictus XVI heeft bij de nieuwjaarsontvangst van de leden van het Corps Diplomatique zijn bezorgd- heid uitgesproken over de precaire situatie van de godsdienstvrijheid in sommige landen.

Niet zelden worden Christenen fundamentele rechten ontzegd, aldus de Paus. Daarnaast veroordeelde hij tegenover de 179 ambassadeurs bij de Heilige Stoel aanslagen op kerken en huizen van Christenen.

Terreur

Religieus gemotiveerde terreur heeft ook in 2011 veel slachtoffers geëist, vooral in Azië en Afrika. Godsdienst mag nooit een voorwendsel zijn regels van recht en gerechtigheid te schenden, aldus Benedictus XVI.
In zijn toespraak appelleerde hij aan de internationale gemeenschap bij te dragen aan het beëindigen van het geweld en het respect voor de mensenrechten te bevorderen. Bijzondere zorg sprak de Paus uit over het bloedvergieten in Syrië. Hij riep op tot een serieuze dialoog met de verantwoordelijken met hulp van onafhankelijke waarnemers.

Afrika

De Paus toonde zich aangedaan door de aanslagen en het geweld in Nigeria en in de Hoorn van Afrika. Uitdrukkelijk begroette de Paus de nieuwe vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen. Hij hoopt dat van de verantwoordelijken moed en een ruime blik bij de beslissingen die nodig zijn voor een duurzame vrede. Beide volken hebben recht op een veilig bestaan in een soevereine staat binnen internationaal erkende grenzen.
Met betrekking tot de internationale economische en financiële crisis riep de Paus op tot "nieuwe vormen van engagement" en "nieuwe regels die allen de mogelijkheid van een waardig bestaan bieden".

Arabische Lente

Hij vroeg ook om internationale steun voor de landen van de Arabische Lente. Het aanvankelijke optimisme is door de moeilijke overgangsfase snel verdampt. Het is belangrijk dat de onvervreemdbare waardigheid van iedere mens en diens fundamentele rechten wettelijk gewaarborgd worden. De internationale gemeenschap zou moeten streven naar de inrichting van stabiele en innerlijk verzoende samenlevingen waarin onrechtvaardige discriminatie, met name op grond van religie, vermeden wordt.

Gezin

De weg naar de vrede voert op bijzondere wijze langs de opvoeding van de jeugd, aldus de Paus. Die dient in het gezin te beginnen dat gegrondvest is in het huwelijk van man en vrouw en dat open staat voor het doorgeven van het leven. Deze "kiemcel van iedere samenleving" heeft dringend wettelijke bescherming nodig, aldus Benedictus XVI.

Bron: KN/KNA