Patriottische Vereniging stuurt aan op onafhankelijke Kerk in China

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
In het Friendship Hotel in Peking begon dinsdagmiddag de Achtste Nationale Assemblee van Katholieke vertegenwoordigers. Het doel van de bijeenkomst...
20101209China01

In het Friendship Hotel in Peking begon dinsdagmiddag de Achtste Nationale Assemblee van Katholieke vertegenwoordigers. Het doel van de bijeenkomst was om "patriottisme en onafhankelijke Kerkelijke principes te bevorderen, krachten van buiten te weerstaan en alle geestelijken en katholieken te doordringen van de noodzaak van een socialistische samenleving".

In de Chinese communistische terminologie staat "onafhankelijkheid" voor autonomie en scheiding van Rome. Met "buitenlandse krachten" worden het Vaticaan en de Heilige Stoel bedoeld. Door hun kerkelijke werkzaamheid maken zij zich volgens de volgens de Chinese Katholieke Patriottische Vereniging (CCPA) schuldig aan "ongepaste koloniale invloed"op de Chinese Kerk. De openingszitting werd geleid door de ondervoorzitter van de CCPA, Liu Bainian. Bisschop Fang Xinyao van Linyi hield een openingstoespraak. Vervolgens las bisschop Ma Yinglin van Kunming een rapport voor over de activiteiten van de Vereniging en sprak bisschop Zhan Silu van Mindong over de herziening van de grondwet door de CCPA en de bisschoppenconferentie. De laatste twee bisschoppen zijn respectievelijk in 200 en 2006 gewijd zonder toestemming van de paus.

Onduidelijk

In zijn open brief aan de Chinese katholieken uit 2007 heeft de paus gezegd dat zowel de CCPA als de bisschoppenconferentie en de Assemblee van Katholieke vertegenwoordigers organisaties zijn wier doel "onverzoenlijk" is met het katholiek geloof. Om deze reden verzocht het Vaticaan Chinese prelaten de bijeenkomst niet bij te wonen. De afgelopen vier jaren moest de Assemblee uitgesteld worden omdat bisschoppen de aanwijzingen van de Heilige stoel wilden volgen en weigerden deel te nemen. China’s Administratie voor Religieuze Aangelegenheden gaven aan dat er nu 341 mensen uit 31 provincies, autonome regio’s en gemeenten "genomineerd of uitgenodigd" waren op de bijenkomst. Het blijft onduidelijk of het cijfer 64 slaat op daadwerkelijk aanwezige bisschoppen of op uitgenodigde prelaten. Zoals AsiaNews reeds bericht heeft zorgde een aantal bisschoppen dat zij onvindbaar waren of zegden af wegens ziekte opdat zij niet naar Peking gesleept konden worden. Anderen zijn onder dwang opgepakt en naar Peking gedirigeerd. Degene die niet konden wegblijven, kwamen op eigen gelegenheid, maar weigerden de mis te concelebreren vanwege de aanwezigheid van ge√ęxcommuniceerde bisschoppen.

Protest

In Hong Kong protesteerden leden van de de Katholieke Commissie voor Vrede en gerechtigheid voor het kantoor van de Chinese vertegenwoordiging . Zij stelden dat de driedaagse Assemblee in strijd is met het katholiek kerkelijk recht en de vrijheid en het normaal functioneren van de katholieke Kerk ondemijnt. Ook protesteerden ze tegen het geweld en de druk waarmee bisschoppen naar de bijeenkomst gehaald waren. De Commissie eiste bovendien de vrijlating van opgepakte geestelijken, onder wie de bisschop van Boading, mgr. Su Zhimin, en mgr. Shi Enxiang van Yixian. (Bron: AsiaNews)