Patriarchaat Istanboel krijgt weeshuis terug

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een rechtbank in Turkije heeft opdracht gegeven een weeshuis in het district Buyukada terug te geven aan het Oecumenisch patriarchaat in Istanboel. Daarmee volgde de rechtbank een uitspraak van...
20101110turkije01

Een rechtbank in Turkije heeft opdracht gegeven een weeshuis in het district Buyukada terug te geven aan het Oecumenisch patriarchaat in Istanboel. Daarmee volgde de rechtbank een uitspraak van het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. De rechtbank heeft het patriarchaat gemeld dat het opdracht heeft gegeven tot de definitieve teruggave van het gebouw, gelegen op het "eiland van de prinses", aan het oecumenisch patriarchaat van Constantinopel.

Tevens droeg het op het grondgebied te registreren als bezit van de Rum Patrikanesi (het patriarchaat van de Rum, zoals orthodoxe Christenen in Turkije worden genoemd) waarmee de rechter de facto de legale status van het patriarchaat erkende. Opvallend is ook dat de rechtbank met dit oordeel een eerdere rechterlijke uitspraak op 27 juni 2005 teniet doet. Die uitspraak zorgde er samen met een verzoek van het Directoraat van Religieuze Stichtingen voor dat alle eigendomsrechten aan het Patriarchaat ontnomen werden. Deze historische beslissing van een Turkse rechtbank maakt een eind aan een langdurige controverse tussen het Oecumenisch Patriarchaat en het Directoraat van Religieuze Stichtingen. Met het Directoraat oefent de Republiek Turkije intensief controle uit over minderheden, en dat vaak met discutabele wettelijke instrumenten. In 1999 deed het Directoraat een verzoek de eigendomsakte van het weeshuis te vernietigen, die in 1902 het patriarchaat als eigenaar had aangewezen en dat in 1929 bevestigde. Tegelijkertijd gaf het directoraat opdracht het eigendom over te schrijven naar de orthodoxe religieuze stichting die het weeshuis runde totdat het in 1964 gesloten werd wegens vermeende structurele instabiliteit.

Beheer overgedragen

Fanar, zoals het patriarchaat naar zijn plaats van vestiging ook wel genoemd wordt, heeft na alle wettelijke middelen gebruikt te hebben, een zaak aangespannen bij het mensenrechtenhof, dat de zaak op 15 juni accepteerde. Een ding moet nog geregeld worden: het weeshuis moet nog van zijn status van "mazbut"ontdaan worden, zodat het niet langer onder het Generaal Directoraat van Stichtingen valt en het beheer overgedragen kan worden aan functionarissen die door de orthodox Christelijke gemeenschap in Istanboel aangesteld zijn. De historische rechterlijke uitspraak kan ook leiden tot het vrijgeven van 23 kloosters in Turkije die nog altijd bezit van de staat zijn. Oecumenisch Patriarch Bartholomeus zei dat het weeshuis gebruikt zal worden als een wereldcentrum voor interreligieuze studies en een observatorium voor de bescherming van het milieu. (Bron: AsiaNews)