Patriarch tegen gevluchte christenen in Irak: ‘wees niet bang’

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Patriarch Louis Raphaël I Sako, hoofd van de met Rome geünieerde Chaldeeuws-katholieke Kerk, heeft de christenen die de Noord-Iraakse stad Mosoel zijn ontvlucht een boodschap gestuurd, waarin hij hen oproept "niet bang" te zijn.
20142307_Irak01

Patriarch Louis Raphaël I Sako, hoofd van de met Rome geünieerde Chaldeeuws-katholieke Kerk, heeft de christenen die de Noord-Iraakse stad Mosoel zijn ontvlucht een boodschap gestuurd, waarin hij hen oproept "niet bang" te zijn.

Mosoel, het vroegere Bijbelse Nineve, werd begin juni op gewelddadige wijze veroverd door de islamitische terreurgroep ISIL (De Islamitische Staat in Irak en de Levant). Na een eerste grote uittocht van christenen begin juni, ontvluchtten de laatste christenen afgelopen weekend de stad, nadat ISIL hun een ultimatum had gesteld om zich te bekeren tot de islam of om de zogenaamde ‘dhimmitude’ (‘beschermingsgeld’) te betalen, of om te sterven.

Sako zegt dat het lijden "een zegen en zaligheid voor ons en anderen" zal zijn, wanneer het verbonden wordt met "het lijden van onze Heiland Jezus, Man van Smarten". De patriarch vraagt de gevluchte christenen "moedig" en "niet bang" te zijn voor datgene waarmee ze geconfronteerd worden. Hij verwijst naar de "diepe wortels" die de christenen in Irak hebben en zegt dat "allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen" (vlg. Mt. 26,52). "Kwaad zal niet standhouden! Jullie zijn de kleine mosterdzaadjes, die de Heer niet zal laten vallen", aldus Sako.

De patriarch verzekert de gevluchte christenen van zijn bijstand en die van de clerici. "Wij zijn jullie herders, en met volle verantwoordelijkheid naar jullie toe, zullen we bij jullie blijven tot het eind. We zullen jullie niet in de steek laten, ongeacht wat de offers zullen zijn. Ik herhaal: wees niet bang; blijf sterk met jullie geloof, hoop en liefde."