Patriarch Sako stelt een nieuw kerkelijk document voor

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Met de waarschuwing dat een Midden-Oosten zonder Christenen een samenleving zou zijn die lijkt op de Taliban, heeft de hoogste katholieke leider van Irak het westen opgeroepen zich meer te bekommeren om het leed van Christenen in de regio. "Wij voelen ons
20131220Sako01

Met de waarschuwing dat een Midden-Oosten zonder Christenen een samenleving zou zijn die lijkt op de Taliban, heeft de hoogste katholieke leider van Irak het westen opgeroepen zich meer te bekommeren om het leed van Christenen in de regio. "Wij voelen ons vergeten en geïsoleerd", zei patriarch Louis I Sako, hoofd van de Chaldeeuwse katholieke Kerk. "Wij vragen ons wel eens af wat de reactie zou zijn van de Christenen in het westen als ze ons zouden doden. Zouden ze dan iets doen?" Sako verduidelijkte dat hij niet vraagt om een mobilisatie "om Christenen te beschermen", maar pogingen van het westen om "harmonieuze samenlevingen voor alle mensen" te creëren, gebaseerd op "een burgerlijke staat waarin het enige criterium is: burgerschap op grond van volledige gelijkheid voor de wet." Sako stelde dat op dit moment de invloed van westerse staten in de regio op de eerste plaats lijkt te zijn gebaseerd op eigenbelang.

"Alles wat ze doen is problemen veroorzaken, wapens verkopen, olie nemen", zei hij en voegde eraan toe "dat is zonde". Als katholiek antwoord stelde Sako voor dat de Kerk een nieuw document opstelt, specifiek gericht op moslims dat pleit voor verdraagzaamheid en vrijheid van godsdienst voor alle burgers". Dat zei Sako op 14 december op een conferentie in Rome georganiseerd door het Religieuze Vrijheid Project aan de Universiteit van Georgtown in samenwerking met het Centrum voor Godsdienst, Vrede en Buitenland

Sako maakte enkele rake opmerkingen bij het beschrijven van wat hij noemde een "dodelijke exodus" van Christenen uit het Midden-Oosten die volgens hem veroorzaakt wordt door een sektarisch conflict nu islamitisch extremisme en criminele bendes Christenen vaak zien als geschikte doelwitten. Volgens Sako zijn er meer dan 1.000 Christenen gedood in Irak sinds de inval van de VS in 2003. Daarnaast zijn er talloze anderen ontvoerd en gemarteld. 62 kerken en kloosters zijn aangevallen. Deze werkelijkheid verdrijft aanzienlijke aantallen Christenen naar het buitenland. Hij verwees naar schattingen van de Hoge Commissie voor Vluchtelingen van de VN dat 850.000 Christenen Irak verlaten hebben, wat overeen komt met twee derde van de Christenen in het land. Sako waarschuwde dat dezelfde trend zich momenteel aftekent in Syrië en Egypte. Daarvoor haalde hij schattingen aan volgens welke er de laatste 18 maanden zo’n 100 kerken in Egypte zijn aangevallen en 67 kerken in Syrië bestormd, terwijl 45.000 Christenen het land verlaten hebben.

In feite waarschuwde Sako dat de overleving het Syrische Christendom op het spel staat, dat hij beschreef als een van de grote oude tradities in de Kerk naast de Hebreeuwse, Latijnse en Griekse. Bij dit geweld is er een tendens om zich terug te trekken in sektarische getto’s, maar dat brengt een nieuw gevaar met zich mee. Hij toonde zich een tegenstander van een onafhankelijk zone voor Christenen in het noordoosten van Irak, waar de Assyrische bevolking is geconcentreerd. De zogenaamde vlakte van Ninive, genoemd naar de stad Mosoel die vrijwel op dezelfde plaats ligt als het bijbelse Ninive, is grotendeels omringd door Arabieren. Christenen zouden daar een nuttige en onbeschermde bufferzone vormen tussen Arabieren en koerden. In plaats daarvan zei Sako te prefereren op grondwettelijke wijze godsdienstvrijheid en gelijke rechten te garanderen voor gelovigen van alle godsdiensten in het hele land.

"Christenen zijn belangrijk in het Midden-Oosten vanwege hun cultuur, hun hoge niveau van onderwijs, techniek, openheid en hun vermogen tot samenwerken. Maar ook vanwege hun instellingen, zoals scholen, ziekenhuizen, weeshuizen, tehuizen voor bejaarden en armen en hun economische bedrijven en kleine ondernemingen", aldus Sako. Ook noemde hij de aanwezigheid van Christenen in het Midden-Oosten "een garantie voor een betere toekomst voor moslims". In dat verband stelde Sako voor dat de katholieke Kerk een nieuw document zou opstellen, alleen gericht op moslims, over religieuze vrijheid en een seculiere staat, die eenzelfde status heeft als de islam. Dit document zou de visie van het conciliedocument Dignitatis Humanae over religieuze vrijheid kunnen overnemen en die in islamitische concepten en categorieën formuleren. "Dat kan de Kerk helpen te zoeken naar een begrijpelijker theologische taal in het Arabisch om Christenen en moslims ons geloof en het belang van religieuze vrijheid voor alle mensen en samenlevingen te laten begrijpen.

Bron: National Catholic Reporter
Foto: Kaldaya.net