Patriarch roept gelovigen op niet bang te zijn

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Vrees niet als u een "moeilijke periode" moet doormaken, want lijden, onlusten en bloedvergieten kan "ons doen binnengaan in het mysterie van Christus" en ons helpen...
Sako_02_120_x_77

Vrees niet als u een "moeilijke periode" moet doormaken, want lijden, onlusten en bloedvergieten kan "ons doen binnengaan in het mysterie van Christus" en ons helpen de aanwezigheid van Christus onder ons te erkennen". Dat zei Mar Louis Raphael I Sako tijdens de mis in de Sint-Jozef kathedraal in Baghdad waarin hij geïnstalleerd werd als patriarch van de Chaldeese Kerk.

De viering markeerde de start van het nieuwe patriarchaat van de Iraakse Chaldeese Kerk. Hooggeplaatste Christenen, Moslimleiders en politiek en burgerlijke autoriteiten woonden samen met duizenden gelovigen de viering bij. Naast de patriarchen van oosterse Kerken en de nuntius van Jordanië waren ook premier Nouri al Maliki en de voorzitter van de Nationale Aseemblee, Osama al-Nujaifi, aanwezig. De premier liet opnieuw weten dat Christenen een belangrijke gemeenschap waren voor het land. Hij drong er bij hen op aan niet te emigreren. "We zijn bedroefd als we zien dat ze vertrekken vanwege bedreigingen door asociale personen." Mar Louis Raphael I Sako werd op 31 januari tot patriarch benoemd om de plaats in te nemen van kardinaal Emmanuel Delly III. die aftrad vanwege zijn leeftijd. Na zijn aftreden volgde een mini-conclaaf van 15 Chaldeese bisschoppen van Irak, Iran, de VS, Libanon, Syrië. Australië en Canada. De in 1948 geboren mgr. Sako was lange tijd bisschop van Kirkuk. Bij diverse gelegenheden zei hij de exodus van Christenen uit Irak te betreuren en hij riep de autoriteiten op stappen te zetten die een vredige toekomst mogelijk zou maken.

Grootheid

In zijn preek keek de nieuwe patriarch terug op zijn beginjaren en sprak over de jaren in Kirkuk, "de stad van de eeuwige (olie)vlam, en zijn terugkeer naar Baghdad, "de stad van vrede". Hij bedankte zijn voorganger, patriarch Delly, "die de Chaldeese Kerk in moeilijke tijden diende en ervoor koos in Irak te blijven. Ook had hij het over "de laatste jaren vol gevaar en de vrees gedood te worden die nog steeds leeft onder onze mensen". "Bloed vergieten en vernieling moeten stoppen," zei zijne Zaligheid. "Werkelijke grootheid wordt niet bereikt door dominantie maar door dienstbaarheid en offer om te behouden wat goed, juist en eerlijk is. Moeilijkheden, geweld en vervolging zouden een gemeenschap er niet toe moeten brengen te vertrekken. Toch heeft sinds de val van Saddam Hoessein de helft van onze mensen dat gedaan." Daarom waarschuwde de patriarch de gelovigen tijdens de homilie "niet bang te zijn", zoals Jezus zei "voor en na zijn verrijzenis". "Lijden, onlusten, en het bloed vergieten van martelaren kan ons doen ingaan in het mysterie van Christus" en "ons helpen de aanwezigheid van God onder ons te erkennen," vervolgde de patriarch. Daarom hebben we "authenticiteit gekoppeld aan vernieuwing" nodig om "onze liturgie en ons onderwijs" vorm te geven en in overeenstemming te brengen met "de geest van het Tweede Vaticaans Concilie en de apostolische exhortatie Ecclesia in Medio Oriente. Op die manier zullen de gelovigen in staat zijn om dichter bij Christus en de Kerk te komen."

Plicht

Ten aanzien van de exodus van Christenen uit Irak en de verhouding met de moslims wees de patriarch op de problemen die samenhangen met "veiligheid en vrijheid". Ondanks de moeilijkheden zei hij: "ik moedig niemand aan het land te verlaten". Integendeel, de mensen "zouden moeten blijven en hun weg vervolgen omdat het een plicht is tegenover hun geloof en hun land." Dus is het nodig ‘samen te werken met iedereen in de Chaldeese Kerk", vooral "met mijn medebisschoppen, priesters en religieuzen, gelovigen voor het belang van de Kerk en de mensen." "Met onze islamitische landgenoten die God liefheeft als Hij ons liefheeft, zullen wij bevorderen wat ons samen brengt en respecteren wat ons scheidt," zei de patriarch. Hoewel "het de wil van God is dat we verschillend zijn, moeten we zoeken naar wat bindt, omdat, zoals paus Benedictus in zijn eerste ontmoeting met de nieuwe patriarch zei: de Iraakse Kerk moet een brug blijven tussen moslims en Christenen.

Bron: DS
Foto: aciprensa.com